Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Εργασία και Επιλογή επαγγέλματος: πληροφοριακό υλικό και θέματα για συζήτηση


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ και ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Εργασία και την Επιλογή Επαγγέλματος (σχολικό βιβλίο Β΄ τάξης Λυκείου σελ. 95-103)
Παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (από το σχολικό βιβλίο σελ. 95):
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία.
2. Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. {πρβλ. ΘΕΜΑΤΑ γυναίκα και εργασία, μετανάστες και εργασία, παιδί και εργασία}
3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σ’ αυτόν και στην οικογένειά του συνθήκες ζωής αξιοπρεπείς. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. {πρβλ. ΘΕΜΑΤΑ ασφαλιστικού, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδότησης, εφάπαξ κλπ}
4. Καθένας έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σ’ αυτά για την προάσπιση των συμφερόντων του (= ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ]
Σχόλιο: πρόκειται για δικαιώματα που διεθνώς αναγνωρίζονται ως αναφαίρετα ΔΙΟΤΙ όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες στην εργασία. Θεωρητικά είναι κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα. Τι γίνεται όμως στην πράξη;
Επάγγελμα και εργασία: η κοινωνική τους διάσταση (ανάπτυξη ιδέας σε παράγραφο με ορισμό και διαίρεση)
Επάγγελμα είναι η κύρια και συνεχής εργασία στην οποία επιδίδεται κάποιος, για να εξοικονομήσει τα απαραίτητα αγαθά που ικανοποιούν τις βιοτικές του ανάγκες. Μολονότι από τον ορισμό αυτό προκύπτει πως το επάγγελμα στοχεύει κυρίως στο βιοπορισμό, ωστόσο θα ήταν ελλιπής η σημασία του, αν αφαιρούσαμε από αυτό το ηθικό περιεχόμενο και την κοινωνική του σημασία. Η λέξη προέρχεται από το «επαγγέλλομαι» που σημαίνει υπόσχομαι. Είναι η υπόσχεση που δίνει το άτομο στην κοινωνία ότι θα αναλάβει συνειδητά και υπεύθυνα τα καθήκοντα που απορρέουν από την κατάληψη μιας θέσης στη διαδικασία παραγωγής και της διακίνησης των προϊόντων ή στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην κοινωνία. Γι’ αυτό και ορισμένα επαγγέλματα, τα οποία έχουν εξαιρετική κοινωνική προσφορά, ονομάζονται λειτουργήματα.
Σημασία επαγγέλματος (ανάπτυξη με αίτιο αποτέλεσμα)
Το επάγγελμα έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Ασκώντας το επάγγελμα ικανοποιεί τις βιοτικές του ανάγκες, γίνεται ανεξάρτητος και ζει με αξιοπρέπεια. Αναγνωρίζεται και καταξιώνεται κοινωνικά, νιώθει ηθική ικανοποίηση, αποκτά αυτοπεποίθηση και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με δυο λόγια: ολοκληρώνει την προσωπικότητά του. Για όλους αυτούς τους λόγους η επιλογή του επαγγέλματος είναι κρίσιμη απόφαση και πρέπει να λαμβάνεται με μεγάλη περίσκεψη.
Κρισιμότητα επιλογής επαγγέλματος: (ανάπτυξη με σύγκριση αντίθεση)
Η επιλογή επαγγέλματος στην εποχή μας είναι κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Εξαιτίας των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων που συντελούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το μέλλον αρκετών επαγγελμάτων είναι αβέβαιο, πολλά επαγγέλματα θεωρούνται κορεσμένα, σ’ άλλα ο ανταγωνισμός εντείνεται ενώ για την άσκηση νέων επαγγελμάτων απαιτούνται επιστημονικές γνώσεις, ειδικά επαγγελματικά εφόδια και ικανότητες. Κι όμως, αυτή την απόφαση πρέπει ο άνθρωπος να την πάρει από την εφηβική κιόλας ηλικία του.
ΘΕΜΑ για συζήτηση: με ποια κριτήρια επιλέγει κάποιος ένα επάγγελμα: ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες, με την κοινωνική αναγνώριση που μπορεί να του προσφέρει το επάγγελμα ή με τα χρήματα που θα του αποφέρει; (βιβλίο σελ. 96)
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ το απόσπασμα από άρθρο εφημερίδας (σελ. 96 σχολικού βιβλίου), και σχολιάζουμε το θέμα και τα συμπεράσματα της έρευνας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος
ΣΧΟΛΙΑ: υπάρχουν ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑà κλίσεις, ταλέντο, ψυχικές παρορμήσεις, στόχοι, ενδιαφέροντα και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ à εργασιακοί όροι, ιδιαιτερότητες, ανάγκες κοινωνικού χώρου, κοινωνική διάσταση
Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς οι εξής απόψεις για την εκλογή επαγγέλματος (σχολικό βιβλίο σελ. 97): «Όλοι είναι ικανοί για όλα», «Ο καθένας είναι ικανός μόνο για ένα επάγγελμα» και «ο καθένας μπορεί να ασκήσει αρκετά επαγγέλματα»; Ποια από τις τρεις αυτές απόψεις θεωρείς σωστότερη; Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου.
ΣΧΟΛΙΑ: η 1η και 2η άποψη δεν ευσταθούν διότι ο καθένας έχει την ιδιοσυστασία του ή τις κλίσεις του, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να κάνει με μεγαλύτερη επιτυχία κάποια επαγγέλματα (όχι όμως μόνο ένα συγκεκριμένο).
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Εξετάζοντας κανείς συγκριτικά τις τρεις αυτές απόψεις που έχουν εκφραστεί για την εκλογή επαγγέλματος, διαπιστώνει πως σωστότερη είναι η τρίτη. Η πρώτη άποψη είναι γενικευτική και ισοπεδωτική, καθώς παραγνωρίζει το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει ιδιαίτερες κλίσεις, δυνατότητες, γνώσεις επιθυμίες κ.λπ. και κάθε επάγγελμα ιδιαίτερες απαιτήσεις, κυρίως μάλιστα στη σύγχρονη εποχή της μεγάλης εξειδίκευσης. Η άποψη αυτή θα μπορούσε να ισχύει μόνο κάτω από πρωτόγονες συνθήκες περασμένων εποχών. Η δεύτερη άποψη είναι τόσο μονοδιάστατη και μονόπλευρη, που εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει τον παραλογισμό της. Εντελώς αντίθετα με την πρώτη άποψη, τοποθετεί σ’ έναν απόλυτα συγκεκριμένο χώρο τόσο τις κλίσεις, τις δυνατότητες και τις γνώσεις των ανθρώπων όσο και τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων, με αποτέλεσμα να εννοείται ότι αποκλείονται από δεκάδες επαγγέλματα χιλιάδες άνθρωποι που είναι απόλυτα ικανοί να τα ασκήσουν. Έτσι ερχόμαστε στην τρίτη άποψη, που φαίνεται η πιο λογική και ρεαλιστική, καθώς αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευελιξία τόσο την ανθρώπινη προσωπικότητα όσο και στο χώρο του επαγγέλματος. Επειδή, λοιπόν, άνθρωπος είναι προικισμένος από τη φύση με αρκετές δυνατότητες και χαρίσματα και με δεδομένο ότι η προσωπικότητά του είναι πολυσχιδής, είναι εύλογο να ισχυριστούμε ότι ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να επιδοθεί με επιτυχία σε περισσότερα από ένα επαγγέλματα.

ΘΕΜΑ για παραγωγή κειμένου: (σελ. 97 σχολικού βιβλίου): «Εάν το επάγγελμα που θα ασκήσεις ικανοποιεί μόνο τη ματαιοδοξία σου ή υπηρετεί μόνο το στενό υλικό συμφέρον σου, θα είσαι άνθρωπος αποτυχημένος και δυστυχής» (ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ). Να συζητήσετε την άποψη του συγγραφέα και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για το θέμα.

ΣΧΟΛΙΑ: ΑΞΟΝΕΣ ανάπτυξης θέματος: επάγγελμα και ματαιοδοξία (= επιδίωξη κούφιας δόξας και θαυμασμού) από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη επάγγελμα και υλικό συμφέρον. Η πρώτη επαγγελματική τακτική οδηγεί στην αποτυχία, ενώ η δεύτερη στη δυστυχία. Μπορεί κανείς να κάνει κάποιο γόνιμο συνδυασμό; Να επιλέξει με βασικό κριτήριο τα ενδιαφέροντα του χωρίς να είναι αναγκασμένος να στερηθεί από φιλοδοξίες και επαγγελματικής εξέλιξης και υλική ανταμοιβής;


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Αν και το επάγγελμα ορίζεται ως μόνιμη βιοποριστική απασχόληση, έχει ωστόσο, άμεση σχέση με την επιτυχία και την ευτυχία του ανθρώπου, καθώς θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτές, αρκεί μόνο να έχει γίνει η σωστή επαγγελματική επιλογή. Καταρχάς, λοιπόν, από τις οικονομικές απολαβές που αποφέρει το επάγγελμα εξαρτάται το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου, οπότε, όσο μεγαλύτερες είναι αυτές, τόσο πληρέστερα ικανοποιούνται οι βιοτικές ανάγκες. Από το επάγγελμα, επίσης, εξαρτάται, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αξίες που προβάλλονται στις σύγχρονες κοινωνίες, η καταξίωση, το κύρος και η επιρροή που διαθέτει κάποιος. Για πολλούς, επομένως, η επιτυχία και η ευτυχία ταυτίζονται με την οικονομική άνεση και την αίγλη που προσφέρει το επάγγελμα.

Δυσκολίες επιλογής επαγγέλματος: αντικειμενική και υποκειμενική δυσκολία (ανάπτυξη ιδέας σε παράγραφο)

Η σωστή επιλογή επαγγέλματος είναι καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή του νέου. Αυτό όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολο για πολλούς λόγους. Πρώτον διότι υπάρχουν πολλά επαγγέλματα και στα λεγόμενα παραδοσιακά προστίθενται συνέχεια νέα όσο η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωρεί. Μια αντικειμενική δυσκολία λοιπόν είναι η δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσης για τις προοπτικές που ανοίγονται από καινούργιες ειδικότητες που συνεχώς ανανεώνονται. Δεύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ο νέος πρέπει ν’ αποφασίσει υπεύθυνα σ’ ένα πρώιμο στάδιο της ζωής του. Ούτε λίγο ούτε πολύ καλείται ν’ αποφασίσει για το μέλλον του όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και επομένως δεν έχει ακόμα βρει το δρόμο του.

Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος: τι πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος πριν καταλήξει στην επιλογή του

Προτού λοιπόν αποφασίσει οριστικά, πρέπει να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το επάγγελμα που σκέφτεται ν’ ασκήσει, ώστε η επιλογή του να είναι επιτυχής. Καταρχήν, πρέπει να συνειδητοποιήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να αξιολογήσει τις ικανότητές του και να διακρίνει ποιο από το πλήθος των επαγγελμάτων ανταποκρίνεται σ’ αυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μόνο έτσι θ’ αγαπήσει τη δουλειά του και θα είναι αποδοτικός και επιτυχημένος στον επαγγελματικό τομέα. Αλλά πριν την τελική επιλογή πρέπει να πάρει σοβαρά υπόψη του και τις προοπτικές εξέλιξης που έχουν τα επαγγέλματα προς τα οποία προσανατολίζεται. Γι’ αυτό χρειάζεται καλή και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μη βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μείνει άνεργος. Οι συνθήκες εργασίας και οι οικονομικές απολαβές είναι δύο ακόμα στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν. Στην εποχή μας από την οικονομική ευχέρεια που διαθέτει ο άνθρωπος εξαρτώνται η ποιότητα της ζωής τους και το κοινωνικό του κύρος. Τέλος, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η κοινωνική επιφάνεια του επαγγέλματος, όχι για να ικανοποιείται η ματαιοδοξία του ανθρώπου, αλλά η θεμιτή ανάγκη για διάκριση.

Άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή: θετικές και αρνητικές επιδράσεις
Στην αγωνιώδη αναζήτησή τους οι νέοι δέχονται θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Παλιότερα ήταν πολύ σημαντική η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος ή γενικότερα των τοπικών συνθηκών. Για παράδειγμα αυτοί που ζούσαν σε νησιά με ναυτική παράδοση, ήταν πολύ πιθανό να γίνουν ναυτικοί. Το κοινωνικό περιβάλλον όμως ασκεί συχνά μεγαλύτερη θετική ή αρνητική επίδραση. Μπορεί για παράδειγμα να προβάλει κάποια πρότυπα επιτυχημένου επαγγελματία και με αυτό τον τρόπο να ωθεί τους νέους σε μίμηση αυτών των κοινωνικών προτύπων. Η κοινωνία μπορεί να επιδράσει στην επιλογή επαγγέλματος και με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των μελών της για την αξία των επαγγελμάτων. Συνέπεια των αντιλήψεων αυτών είναι η στροφή των νέων σε αναζήτηση επαγγελμάτων που θα τους καταξιώνουν κοινωνικά, ακόμα κι αν αυτά δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις προτιμήσεις τους.

Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου: θετικές και αρνητικές επιδράσεις

Οι γονείς, άλλοτε διακριτικά και άλλοτε πειστικά προσπαθούν να επιβάλλουν κάποια προτίμηση. Η παρέμβαση του οικογενειακού περιβάλλοντος, όσο κι αν γίνεται με αγαθές προθέσεις, δημιουργεί προβλήματα, όταν δεν λαμβάνονται υπόψη ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του νέου. Το σχολείο από την άλλη μπορεί να βοηθήσει με την ενημέρωση που θα προσφέρει από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη σωστή επιλογή: απόψεις Παπανούτσου από δοκίμιο «Εργασία και Επάγγελμα σελ. 216 Θεματικών Κύκλων

Το σχολείο και γενικά τα όργανα της πολιτείας που διαπαιδαγωγούν τον άνθρωπο (δικαιοσύνη, διοίκηση, εκκλησία), πρέπει να διαφωτίσουν τους νέους τι θα πει επάγγελμα, ποιο είναι το ηθικό νόημα και ο κοινωνικός προορισμός του. Όταν το μικρό παιδί, που έκθαμβο βλέπει να λάμπουν τα γαλόνια και τα παράσημα στη στολή των αξιωματικών λέγει «θα γίνω στρατηγός», θα πρέπει να του απαντούνε: «Να γίνεις. Όλα τα επαγγέλματα είναι ανοιχτά μπροστά σου, αφού ζούμε σε μια κοινωνία που δεν προκαθορίζει τη θέση του κάθε μέλους ανάλογα με την οικογενειακή του προέλευση
Δεν έχει όμως σημασία τι θα γίνεις. Σημασία έχει αυτό που θα γίνεις να το αποκτήσεις με την ικανότητα και την αρετή σου. Και να το αγαπάς, να το τιμάς, να σου γεμίζει τη ζωή, να το χαίρεσαι με αυτή την εσωτερική χαρά που δίνει η σωστή σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία. Εάν το επάγγελμα που θα κάνεις, ικανοποιεί μόνο τη ματαιοδοξία σου ή υπηρετεί μόνο το στενό υλικό συμφέρον σου, θα είσαι ένας άνθρωπος αποτυχημένος και δυστυχής». Και να του εξηγήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι δυστυχείς με πολλά παράσημα και ευτυχείς χωρίς παράσημα, ότι υπάρχουν άνθρωποι αποτυχημένοι μέσα στα πλούτη και επιτυχημένοι χωρίς πλούτη.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η οικιακή εργασία της γυναίκας θεωρείται συνήθως αυτονόητη προσφορά και δεν αναγνωρίζεται από όλους η αξία της (σελ. 97 σχολικού βιβλίου): Πιστεύεις ότι θα άλλαζε η κατάσταση, εάν η γυναίκα αμειβόταν από την πολιτεία ή αν υπήρχε δίκαιη κατανομή της οικιακής εργασίας σ’ όλα τα μέλη της οικογένειας;

ΣΧΟΛΙΑ: όταν η γυναίκα εργάζεται η συνδρομή στο σπιτικό έργο από όλα τα μέλη είναι μονόδρομος. Πρόβλημα υπάρχει όταν δεν εργάζεται. Γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν περισσεύει κατανόηση για την εργασία αυτή και για τους άλλους ρόλους που διεκπεραιώνει η γυναίκα μέσα στο σπίτι.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Παραδοσιακές αντιλήψεις, οφειλόμενες κατά βάση στην υποβάθμιση της αξίας και του ρόλου της γυναίκας μέσα σε μια επί χιλιετίες ανδροκρατούμενη κοινωνία, σύμφωνα με τις οποίες η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, την επιφόρτισαν, κατ’ αποκλειστικότητα στο παρελθόν, ενίοτε και στις μέρες μας, με το επίπονο και άχαρο έργο του νοικοκυριού, με τη φροντίδα για την καθαριότητα και την τάξη του σπιτιού, το μαγείρεμα, το πλύσιμο των πιάτων και των ρούχων, για την ανατροφή των παιδιών κ.λπ. Σήμερα είναι προφανές ότι η παραδοσιακή απόδοση των οικιακών ευθυνών στη γυναίκα την αδικεί, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι, κατά κανόνα πλέον, παράλληλα με τις δουλειές του σπιτιού επωμίζεται και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι η προσφορά της αυτή δεν αναγνωρίζεται, τουλάχιστον έμπρακτα, επειδή θεωρείται από πολλούς αυτονόητη υποχρέωσή της.


ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Δικαιολογείς την ύπαρξη «καθαρά» γυναικείων και αντρικών επαγγελμάτων; (σελ. 89 σχολικού βιβλίου)

ΣΧΟΛΙΑ: η διάκριση των επαγγελμάτων κατά φύλα είναι εφεύρεση της ανδροκρατικής κοινωνίας. Ο καθένας μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανός για ένα επάγγελμα ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και ανεξάρτητα από το φύλο του.


ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η ειδίκευση
«Η αποκλειστική, ολοκληρωτική και στεγνή ειδίκευση μπορεί να προωθεί τον τεχνικό πολιτισμό, αλλά δεν προωθεί τον πνευματικό πολιτισμό «Στρεβλώνει (=στραβώνει, μεταβάλλει τη φύση ή τη μορφή κάποιου προς το χειρότερο) το άτομο. Από σφαιρικό άνθρωπο τον κάνει ειδικευμένο εργαλείο. Η ειδίκευση βέβαια, είναι ανάγκη, αλλά είναι και κίνδυνος. Είναι μια άλλη πρόκληση του βιομηχανικού πολιτισμού κατά της ακεραιότητάς μας»; [ΧΡ. ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ] ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ τις απόψεις και να γράψεις τις δικές σου σκέψεις για το θέμα (τελευταία άσκηση σελ. 97. Να διαβαστεί προηγουμένως και το κείμενο για την ανάγκη της εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων της σελίδας 98 του σχολικού βιβλίου)
ΣΧΟΛΙΑ: Υπάρχουν και ΘΕΤΙΚΑ και ΑΡΝΗΤΙΚΑ στοιχεία: τα θετικά εντοπίζονται κυρίως στους τομείς του τεχνικού πολιτισμού à αυξάνεται η παραγωγή μειώνεται ο χρόνος και το κόστος, αναπτύσσονται νέοι κλάδοι και δημιουργούνται νέα προϊόντα. Το αντίτιμο της αποκλειστικής προώθησης του τεχνικού πολιτισμού «κοστίζει» αρνητικά στον πνευματικόè μονοδιάστατος άνθρωπος

ΘΕΜΑ για συζήτηση: Σχέση ανεργίας με αντικοινωνική συμπεριφορά ΝΕΩΝ (σελ. 102): Νομίζεις ότι η ανεργία είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν την αντικοινωνική συμπεριφορά; Να τεκμηριώσεις την άποψή σου με παραδείγματα. Μπορείς να προτείνεις μέτρα για τη θεραπεία του προβλήματος; π.χ. η μείωση του ορίου ηλικίας θα εξασφάλιζε στους νέους μεγαλύτερες δυνατότητες να βρουν εργασία;


(ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πώς εξηγείς το γεγονός ότι οι προτάσεις που γίνονται σήμερα, από αρμόδιους και μη, κινούνται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση π.χ. εθελούσια αύξηση ορίου ηλικίας…)


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Η ανεργία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των κοινωνιών, καθώς οδηγεί σε απόγνωση και εξαθλίωση τους ανθρώπους, κυρίως τους νέους, και προκαλεί αντικοινωνικά φαινόμενα, όπως κοινωνικό αποκλεισμό, βία εγκληματικότητα και διαφθορά. Ο άνθρωπος, βέβαια, από τη φύση του δεν είναι ούτε αντικοινωνικός ούτε, πολύ περισσότερο, εγκληματίας. Μπορεί όμως να γίνει, εάν συντρέξουν οι κατάλληλες περιστάσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η στέρηση και η αδικία, οι οποίες περιστάσεις αυτές ευνοούνται από την ανεργία. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας συνοδεύονται από έξαρση της εγκληματικότητας. Έχει, μάλιστα παρατηρηθεί ότι, όσο πιο πολύ οξύ είναι το πρόβλημα της ανεργίας σε μια κοινωνική ομάδα ή κατηγορία, τόσο συχνότερα είναι τα κρούσματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς που εκδηλώνονται σ’ αυτήν.ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ και μερική απασχόληση: Αφού διαβάσετε στη σελίδα 102 του σχολικού βιβλίου τα αποσπάσματα από τον τύπο που αφορούν τη μερική εργασία και την τηλεργασία, να συζητήσετε για τις θετικές και αρνητικές πλευρές αυτών των μορφών εργασίας.


ΚΕΙΜΕΝΟ από τη σελίδα 102
Η τεχνολογική αναδιάρθρωση της παραγωγής οδηγεί αναπόφευκτα στις δύο νέες μορφές ευέλικτης, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, απασχόλησης: της μερικής εργασίας και της τηλεργασίας. Η συνεχής επέκτασή τους οδηγεί σε σαρωτικές αλλαγές στις συνθήκες και στις οργανωτικές δομές στους εργασιακούς χώρους αλλά και της ίδιας της εργασίας. Το φαινόμενο δεν είναι νέο. Κάτι παρόμοιο συντελέστηκε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα και κατά πώς όλα δείχνουν ο χρυσός αιώνας της πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον με τη μορφή που γνωρίζουμε είναι μάλλον παρελθόν […]


ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Στην Ευρώπη οι τηλεργαζόμενοι έχουν ήδη υπερβεί τα 10 εκατομμύρια και το 13,6% των επιχειρήσεων έχει στο μισθολόγιο τους υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι τους. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι δείκτες είναι εμφανώς μικρότεροι και μόνο σε τρεις χιλιάδες υπολογίζονται όσοι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η τηλεργασία.

ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Η μερική απασχόληση συνδέεται με την ικανοποίηση αναγκών ιδιαίτερων κατηγοριών του εργατικού δυναμικού όπως οι γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις, οι φοιτητές οι άνεργοι… όμως, η ευρεία λειτουργία του θεσμού ιδιαίτερα στη χώρα μας, με το χαμηλό επίπεδο αποδοχών, αναπαράγει φαινόμενα οικονομικής ανέχειας και ψυχολογικών επιπτώσεων στους εργαζομένους. Από μια πλευρά προσφέρεται η δυνατότητα, κυρίως στις εργαζόμενες, αλλά και σε ορισμένους άνδρες να συνδέσουν πιο εύκολα τις οικογενειακές ευθύνες με την επαγγελματική σταδιοδρομία και με την απόκτηση κάποιου εισοδήματος.


Από την άλλη, οι θέσεις αυτές αποτελούν κατώτερες θέσεις απασχόλησης με περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, οι οποίες καλύπτονται από άτομα που δεν έχουν εναλλακτική λύση. (ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ στα κείμενα του βιβλίου ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ που υπάρχουν στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (σελίδες 211-231)à


1] Η εργασία πηγή πλούτου, αξιοπρέπειας και τιμιότητας (από τα Εργα και Ημέραι του Ησιόδου (σελ. 212)
2] Η ανάγκη και το κριτήριο του επαγγελματικού προσανατολισμού (από το Ανθολόγιο πατερικών κειμένων σελ. 214)
3] ΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, δοκίμιο από την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του Παπανούτσου σελ.216
4] Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ και η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, δοκίμιο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου σελ. 220
5] ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ στην ψηφιακή εποχή, από τον ημερήσιο τύπο σελ. 228

Πηγη: http://ta4mx.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου