Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Κατασκευάζουμε μία σειρά από Βασικά και επιμέρους ερωτήματα, η απάντηση των οποίων θα καλύψει πολύπλευρα το θέμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ
- Τι σημαίνει; —> (Ορισμός έννοιας).
- Πού εκδηλώνεται; —> (Τομείς εκδήλωσης).
- Ποιες οι μορφές της; —> (Συχνά ταυτίζεται με τους τομείς η απάντηση).
- Ποιες οι αιτίες της;
- Ποιοι οι στόχοι της;
- Ποιες οι επιδράσεις ή τ' αποτελέσματα της;
- Ποιοι οι τρόποι προώθησης της; —> (Αν είναι θετική).
- Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης της; —> (Αν είναι αρνητική).
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
- Παρουσιαζόταν στο παρελθόν; —> (Ιστορική αναδρομή).
- Συνδέεται ιδιαίτερα με κάποιες ομάδες ανθρώπων; -> (Νέους, ηλι-κιωμένους, επιστήμονες, ηγέτες κ.τ.λ.).
- Τι συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση;
- Ποιες άλλες απόψεις, ερμηνείες κ.τ.λ. επικρατούν για την έννοια;
- Υπάρχουν κίνδυνοι, περιορισμοί, επιφυλάξεις;
- Ποια η μορφή της έννοιας σήμερα; (εγχρονισμός).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Δε χρησιμοποιούνται όλα τα ερωτήματα υποχρεωτικά.
Η σειρά απάντησης επιλέγεται από το μαθητή, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος.
Και από τα βασικά και από τα επιμέρους ερωτήματα μπορούμε να δομήσουμε πρόλογο ή επίλογο θεμάτων.
Στοιχεία από τον παραπάνω πίνακα χρησιμοποιού¬νται και για άλλα είδη θεμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου