Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Δευτέρα 12 Απριλίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

1. Ποιες οθωμανικές ρυθμίσεις βελτίωσαν τη Θέση των Ελλήνων του Πόντου και σε ποιο βαθμό;
από σελ. 245 «Το δυσμενές κλίμα» έως σελ. 246 «τη Ν. Υόρκη και τη Ρωσία».
2. Ποιοι οι κυριότεροι τομείς ανάπτυξης του Ποντιακού ελληνισμού μετά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της οθωμανικής εξουσίας;
σελ. 246, από «Η γεωργική οικονομία» έως «Σεβαστούπολη».
3. Τι γνωρίζετε για τη μεγάλη εμπορική ανάπτυξη που γνώρισε η Τραπεζούντα; .
σελ. 246, από «Κατά τη διάρκεια του πολέμου» έως «του ανατολικού Πόντου».
4. Ποια η πνευματική ανάπτυξη που ακολούθησε την οικονομική;
σελ. 248, από «Η Οικονομική άνθηση» έως «ένα ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτευμα».
5. Ποιες προσωπικότητες προωθούν την ίδρυση Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου;
σελ 249, από «Οι Έλληνες της διασποράς» έως «Γερμανός Καραβαγγέλης».
6. Τι γνωρίζετε για την περίοδο της διακυβέρνησης της Τραπεζούντας από το μητροπολίτη Χρύσανθο;
σελ. 249, από «Λίγες μέρες πριν» έως «στην Κατοχή των Νεότουρκων».
7. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση των Ποντίων της διασποράς και το έργο του Κ. Κωνσταντινίδη;
από σελ. 250 «Για πρώτη φορά» έως «την υποστήριξη της Σοβιετικής ‘Ενωσης».
8. Ποια η στάση του Βενιζέλου έναντι των διεκδικήσεων των Ποντίων και ποια η αντίδρασή τους;
από σελ. 250 «Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου» έως σελ.251 «υπέρ του λαού σας
9. Ποια η κατάληξη του αγώνα για ίδρυση Ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Πόντου; Σε ποιους λόγους οφείλεται η αποτυχία του;
από σελ. 251 «Παράλληλα με τον παν-ποντιακό αγώνα» έως σελ. 253 «η συνθήκη της Λοζάνης Το 1923».
10.Τι γνωρίζετε για τη γενοκτονία των ποντίων κατά το 20ο αι;
από σελ. 253 «Είναι γνωστή η γενοκτονία> έως σελ. 254 «που υπέστησαν οι ‘Έλληνες του Πόντου».
11.Πως συνδέεται το Ποντιακό ζήτημα με τη μικρασιατική εκστρατεία και τη μικρασιατική καταστροφή;
σελ. 254, από «Η κατάσταση» έως «υπέστησαν οι ‘Έλληνες του Πόντου».

1 σχόλιο: