Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Σάββατο 22 Μαΐου 2010

ΒΙΒΛΙΟ


Παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση του βιβλίου:
• Η τελειοποίηση των εκδοτικών μέσων , αποτέλεσμα της σύγχρονης τεχνολογίας.
• Η οικονομική ευημερία, η κοινωνική άνοδος αύξηση της αγοραστικής ικανότητας του αναγνωστικού κοινού.
• Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης .
• Η εξέλιξη των επιστημών, η συγγραφή νέων βιβλίων.
• Η επιθυμία για ανώτερες και ανώτατες σπουδές.


Γιατί δε διαβάζουν οι Νεοέλληνες ;
1.Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας έχουν αντικαταστήσει το βιβλίο ως μοναδική πηγή γνώσης.
2. Θεωρείται χάσιμο χρόνου και χρήματος η ενασχόληση με το βιβλίο. Ο ελεύθερος χρόνος, ακόμα κι όταν υπάρχει, δεν αφιερώνεται στο διάβασμα.
3. Στο σχολείο και στην κοινωνία έχει καλλιεργηθεί η νοοτροπία η οποία αφήνει το διάβασμα σε μια μερίδα των μελών της που είτε θεωρεί προικισμένα, είτε « βλαμμένα».
4. Ο Έλληνας πιστεύει ότι τα στοιχεία που του δίνει ένα βιβλίο μπορεί να τα καλύψει η ανάγνωση της εφημερίδας. Η εφημερίδα πληροφορεί, το βιβλίο καλλιεργεί.
5. Το σχολείο κάνει αντιπαθητικό το διάβασμα. Προωθεί την αποστήθιση και όχι την ουσιαστική κατανόηση .
1. Η συγγραφή βιβλίων από ατάλαντους ανθρώπους. Κυκλοφορούν πολλά βιβλία με πλούσιο εξώφυλλο και φτωχό περιεχόμενο.

Αξία του βιβλίου:

1) Είναι το βασικότερο όργανο της εκπαίδευσης.
2) Καταγράφει, συμπυκνώνει και διασώζει τις ανθρώπινες γνώσεις.
3) Περιέχει χρήσιμες γνώσεις ακόμα και για καθημερινές χρήσεις.
4) Καλλιεργεί πνευματικά και ηθικά τον άνθρωπο, αφού προσφέρει γνώσεις.
5) Οξύνει την κρίση , την λογική, διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα του ανθρώπου.
6) Είναι ο ιδεωδέστερος τρόπος ψυχαγωγίας και ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο.
7) Αποτελεί μέσο επικοινωνίας των λαών μεταξύ τους, μέσο ανταλλαγής απόψεων, μέσο γνωριμίας.
8) Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας των πνευματικών ανθρώπων με τον λαό. Είναι η δίοδος μέσα από την οποία διοχετεύεται η πνευματική ουσία από τον πνευματικό άν8ρωπο στον λαό.
9) Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας προώθησης του εσωτερικού διαλόγου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου