Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΈΚΘΕΣΗ Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΛΕΞΕΩΝ:

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις συνώνυμές τους στη Β στήλη:

Α Β

1.Λαγαρός α.θεραπεία

2.Λάγχος β.προοδευτικός

3.Νηφάλιος γ.επαναπατρισμός

4.Λοιδορώ δ.μηδενιστής

5.Νόστος ε.χλευάζω

6.Νιχιλιστής ζ.ακόλαστος

7.Πανάκεια η.γνήσιος

8.Ρηξικέλευθος θ.διαυγής

9.Ονειδίζω ι.ψέγω

10.Οιμωγή κ.θρήνος

2. Να γραφούν οι αντώνυμες λέξεις των παρακάτω λέξεων:

Μεμψίμοιρος ≠

Νουνεχής ≠

Ουμανιστικός ≠

Εύρωστος ≠

Αδιάφθορος ≠

Αδρός ≠

Ματεριαλιστής ≠

Ρίψασπις ≠

Καταστολή ≠

Πάραυτα ≠

3. Να γραφεί μια πρόταση με καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις όπου να καταδεικνύεται η σημασία τους:

Παρέλκυση =

Σολοικισμός =

Προπηλακίζω =

Αδέκαστος =

Εμπάθεια =

4. Να γράψετε 5 παρασύνθετες λέξεις δίνοντας την ερμηνεία τους:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. 1-η, 2-ζ, 3-θ, 4-ε, 5-γ, 6-δ, 7-α, 8-β, 9-ι, 10-κ

2. Μεμψίμοιρος ≠ αισιόδοξος

Νουνεχής ≠ παράλογος

Ουμανιστικός ≠ απάνθρωπος

Εύρωστος ≠ αδύναμος

Αδιάφθορος ≠ ανέντιμος

Αδρός ≠ λεπτομερής

Ματεριαλιστής ≠ πνευματικός

Ρίψασπις ≠ γενναίος

Καταστολή ≠ έξαρση

Πάραυτα ≠ αργά

3. Η παρέλκυση των σχεδίων του λόγω ατυχών συγκυριών λίγο έλειψε να του στοιχίσει την επιτυχία του στόχου του.

Ο σολοικισμός που παρατηρείται σε αρκετά γραπτά κείμενα μαθητών λυκείου κάνει επιτακτική την ανάγκη περισσότερης διδασκαλίας όσον αφορά το θέμα της σύνταξης.

Οι δημόσιες κατηγορίες και οι προπηλακισμοί ταιριάζουν σε άτομα χαμηλού πνευματικού επιπέδου.

Ο δικαστής πρέπει να είναι αδέκαστος ώστε να βγάζει αντικειμενικές αποφάσεις που να στηρίζονται στην αλήθεια και όχι σε στοιχεία που ικανοποιούν ίσως το ατομικό του συμφέρον.

Ο εγωϊσμός, η εμπάθεια, η κακεντρέχεια είναι στοιχεία ασυμβίβαστα με τη συνεργασία, την αγάπη και την εμπιστοσύνη.

4. απρόσεκτος = αυτός που δεν προσέχει (α + προς + έχω)

εμπειρικός =αυτός που στηρίζεται στην πείρα και όχι στις γνώσεις (εν + πείρα)

υπεροπτικός = υπερήφανος (υπερ + όψη)

πειθαναγκαστικός = αυτός που πείθει με τη βία

(πειθώ + ανάγκη)

αδόκητος = απρόσμενος (α + δοκω)

1 σχόλιο: