Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Αριστοτελική ηθική

Αριστοτέλης θεώρησε ότι η ηθική γνώση δεν είναι ορισμένος γνώση (όπως μεταφυσική και επιστημολογία) αλλά είναι γενική γνώση. Επειδή δεν είναι α θεωρητικός πειθαρχία, σκέφτηκε ότι ένα πρόσωπο πρέπει να έχει «την εμπειρία των ενεργειών στη ζωή» και «έχει παρουσιαστεί επάνω στις λεπτές συνήθειες» προκειμένου να γίνει αγαθό (ΝΕ 1095a3 και b5). Εάν ένα πρόσωπο επρόκειτο να γίνει ενάρετο, δεν θα μπορούσε να μελετήσει απλά ποια αρετή είναι, έπρεπε πραγματικά να κάνει τις ενάρετες δραστηριότητες.
Δεν μελετάμε προκειμένου να είναι γνωστός ποιος αρετή είναι, αλλά για να γίνουμε καλοί, για ειδάλλως δεν θα υπεάρχε κανένα κέρδος σε το. (ΝΕ 2.2)

Περιεχόμενο


Ηθική Αριστοτέλη

Αριστοτέλης έγραψε διάφορες εργασίες επάνω ηθική: Ηθική Nicomachean, Ηθική Eudemian, και, λιγότερο πιθανώς, Μεγάλο Moralia. Όλοι ενδιαφέρονται για το θέμα αρετή.[1] Από αυτούς, Ηθική Nicomachean έχει λάβει την πιό μορφωμένη προσοχή. Τα δέκα βιβλία που περιλαμβάνουν αυτό είναι βασισμένα στις σημειώσεις από τις διαλέξεις του Λύκειο και μπορεί να έχει εκδοθεί κοντά ή να είχε αφιερωθεί στο γιο Αριστοτέλη, Nicomachus.
Αριστοτέλης θεώρησε ότι η ηθική γνώση δεν είναι ακριβής γνώση, όπως λογική και μαθηματικά, αλλά γενική γνώση όπως τη γνώση της διατροφής και άσκησης. Επίσης, δεδομένου ότι είναι μια πρακτική πειθαρχία παρά α θεωρητικός ένας σκέφτηκε ότι προκειμένου να γίνει «καλός», κάποιος δεν θα μπορούσε να μελετήσει απλά ποια αρετή είναι; κάποιος πρέπει πραγματικά να είναι ενάρετος. Ανάλογα, προκειμένου να γίνει καλός σε έναν αθλητισμό όπως το ποδόσφαιρο, κάποιος δεν μελετά απλά αλλά και πρακτικές. Αριστοτέλης πιστοποιεί αρχικά αυτό που ήταν ενάρετο. Άρχισε με τον καθορισμό ότι όλα έγιναν με κάποιο στόχο στο μυαλό και ότι ο στόχος είναι «αγαθό.» Ο τελευταίος στόχος κάλεσε Υψηλότερο αγαθό: ευτυχία (Gk. eudaimonia - που μεταφράζεται μερικές φορές όπως «ζωντανό καλά»).
Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η ευτυχία δεν θα μπορούσε να βρεθεί μόνο στην ευχαρίστηση ή μόνο στη φήμη και την τιμή. Βρίσκει τελικά την ευτυχία «με τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ρόλου του ατόμου». Αλλά ποια είναι αυτή η λειτουργία που θα φέρει την ευτυχία; Για να καθορίσει αυτό, Αριστοτέλης ανέλυσε την ψυχή και την βρήκε για να έχει τρία μέρη: η θρεπτική ψυχή (φυτά, ζώα και άνθρωποι), η διορατική ψυχή (ζώα και άνθρωποι) και η λογική ψυχή (άνθρωποι μόνο). Κατά συνέπεια, η λειτουργία ενός ανθρώπου είναι να κάνει τι το κάνει τον άνθρωπο, για να είναι καλή σε αυτό που το θέτει εκτός από όλα τα άλλα: η δυνατότητα στο λόγο ή λογότυπα. Ένα πρόσωπο που κάνει αυτό είναι το ευτυχέστερο επειδή εκπληρώνει το σκοπό ή τη φύση του όπως βρίσκεται στη λογική ψυχή. Ανάλογα με πόσο καλά έκανε αυτό, Αριστοτέλης είπε ότι οι άνθρωποι άνηκαν στη μια από τέσσερις κατηγορίες: ο ενάρετος, η ήπειρος, ακρατής και ο κακοήθης.
Αριστοτέλης εθεώρησε ότι κάθε ηθική αρετή είναι ένας ενδιάμεσος όρος μεταξύ υπερβολή και ανεπάρκεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι Αριστοτέλης πίστεψε ηθικός σχετικισμός, εντούτοις. Έθεσε ορισμένες συγκινήσεις (π.χ., μίσος, φθόνος, ζηλοτυπία, φθόνος, κ.λπ.) και ορισμένες ενέργειες (π.χ., μοιχεία, κλοπή, δολοφονία, κ.λπ.) όπως πάντα λανθασμένος, ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τις περιστάσεις.
Στην ηθική Nicomachean Αριστοτέλης εστίασε συχνά στην εύρεση του μέσου όρου μεταξύ δύο άκρων οποιουδήποτε ιδιαίτερου θέματος εάν είναι δικαιοσύνη, θάρρος, πλούτος και ούτω καθ'εξής. Παραδείγματος χάριν, το θάρρος είναι ένας μέσος όρος μεταξύ δύο συναισθημάτων (φόβος και εμπιστοσύνη) και μιας δράσης (η θαρραλέα πράξη). Πάρα πολύς φόβος ή επίσης λίγη εμπιστοσύνη οδηγεί cowardice, και επίσης λίγος φόβος ή πάρα πολλή εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει στις ορμητικές, ανόητες επιλογές. Αριστοτέλης λέει ότι η εύρεση αυτού του μέσου εδάφους είναι ουσιαστική στην επίτευξη του eudemonia, η τελευταία μορφή θεϊκής συνείδησης. Αυτό το μέσο έδαφος αναφέρεται συχνά ως Ο χρυσός μέσος όρος.
Αριστοτέλης έγραψε επίσης για τις σκέψεις του στην έννοια της δικαιοσύνης στην ηθική Nicomachean. Σε αυτά τα κεφάλαια, Αριστοτέλης καθόρισε τη δικαιοσύνη σε δύο μέρη, τη γενική δικαιοσύνη και την ιδιαίτερη δικαιοσύνη. Η γενική δικαιοσύνη είναι μορφή Αριστοτέλη καθολικής δικαιοσύνης που μπορεί μόνο να υπάρξει σε μια τέλεια κοινωνία. Η ιδιαίτερη δικαιοσύνη είναι όπου η τιμωρία δίνεται έξω για ένα ιδιαίτερη έγκλημα ή μια πράξη της αδικίας. Αυτό είναι όπου Αριστοτέλης λέει ότι ένας μορφωμένος δικαστής απαιτείται για να εφαρμόσει ακριβώς τις αποφάσεις σχετικά με οποιαδήποτε ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό είναι όπου παίρνουμε την έννοια των κλιμάκων της δικαιοσύνης, ο δικαστής που συμβολίζει την τυφλή δικαιοσύνη, που ισορροπεί τις κλίμακες, που ζυγίζει όλα τα στοιχεία και που σκέφτεται κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χωριστά. Η ομωνυμία είναι ένα σημαντικό θέμα στη δικαιοσύνη Αριστοτέλη επειδή μια μορφή δικαιοσύνης μπορεί να ισχύσει για τη μια, ενώ άλλη θα ήταν καταλληλότερη για ένα διαφορετικές πρόσωπο/μια περίπτωση. Αριστοτέλης λέει ότι η ανάπτυξη των καλών συνηθειών μπορεί να κάνει έναν καλό άνθρωπο και ότι η άσκηση της χρήσης του χρυσού μέσου όρου όπου μπορεί να εφαρμοστεί στις αρετές θα επιτρέψει έναν άνθρωπο να ζήσει μια υγιής, ευτυχισμένη ζωή.

Το υψηλότερο αγαθό

Προκειμένου να γίνει αυτό, Αριστοτέλης έπρεπε πρώτα να πιστοποιήσει αυτό που ήταν ενάρετο. Άρχισε με τον καθορισμό ότι όλα έγιναν με κάποιο στόχο στο μυαλό και ότι ο στόχος είναι «καλός»:
Κάθε ικανότητα και κάθε έρευνα, και ομοίως, κάθε δράση και επιλογή της δράσης, θεωρούνται για να έχουν κάποιο αγαθό ως αντικείμενό της. Γί αυτό το αγαθό έχει οριστεί σωστά ως το αντικείμενο όλης της προσπάθειας. (ΝΕ 1.1)
Αλλά, εάν η δράση Α γίνεται με το στόχο Β, ο στόχος Β θα είχε επίσης έναν στόχο, στόχος Γ. Ο στόχος Γ θα είχε επίσης έναν στόχο και αυτό θα συνεχιζόταν έως ότου σταμάτησε κάτι άπειρος παλινδρομήστε. Αυτό ήταν Υψηλότερο αγαθό.
Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο των δραστηριοτήτων που θέλουμε για τη χάρη της (και άλλες μόνο λόγω αυτής), και εάν δεν είναι αλήθεια ότι όλα επιλέγονται για το κάτι άλλο - οπότε σ'αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ένας άπειρος παλινδρομεί, αυτό θα ακυρώσει όλη την προσπάθειά μας - είναι σαφές ότι αυτό πρέπει να είναι το αγαθό, το υψηλότερο αγαθό. Η γνώση του δεν θα είχε μια μεγάλη επιρροή στο δρόμο μας; Δεν θα ήμαστε καλύτεροι να κάνουμε τι πρέπει, όπως τους τοξότες με έναν στόχο να στοχεύσουμε; (ΝΕ 1.2)
Αριστοτέλης είπε Υψηλότερο αγαθό πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά:
 • επιθυμητός για τη χάρη του
 • μη επιθυμητός χάριν κάποιου άλλου αγαθού
 • όλα τα άλλα αγαθά `» επιθυμητά για τη χάρη του
Αριστοτέλης επιλύει αυτό το υψηλότερο αγαθό στο eudaemonia, που είναι συνήθως μεταφρασμένο ως «ευτυχία,» αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι «ευημερία» ή «άνθηση.»
Ποιο είναι το υψηλότερο αγαθό σε όλα θέματα δράσης; Όσον αφορά στο όνομα, υπάρχει σχεδόν πλήρης συμφωνία για την ακαλλιέργητη και εκπαιδευμένη όμοια κλήση ευτυχία, και καθιστά την ευτυχία ίδια με την καλή ζωή και την επιτυχή διαβίωση. Διαφωνούν, εντούτοις, για την έννοια της ευτυχίας. (ΝΕ 1.4)

Ευτυχία και η λειτουργία της ανθρωπότητας

Αριστοτέλης υποστήριξε ότι η ευτυχία δεν θα μπορούσε να βρεθεί μόνο στην ευχαρίστηση, δεδομένου ότι «θα ήταν παράλογο εάν το τέλος ήταν διασκέδαση και εάν το πρόβλημα και η δυσκολία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής όλα θα ήταν χάριν της διασκέδασης.» Επίσης υπέθεσε ότι δεν ήταν μόνο στη φήμη και την τιμή, όπως «φαίνεται να είναι πιό επιφανειακό από τι ψάχνουμε, δεδομένου ότι στηρίζεται στο άτομο που δίνει την τιμή παρά σε τον που το λαμβάνει.» Βρίσκει τελικά την ευτυχία «με τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ρόλου του ατόμου. Στην περίπτωση των φορέων φλαούτων, των γλυπτών, και όλων των βιοτεχνών - πράγματι όλοι που αναπτύσσουν κάποιες λειτουργία και δραστηριότητα - «καλών» και «άριστων» να κατοικήσουν στη λειτουργία τους. Τώρα το ίδιο πράγμα ισχύει για το άτομο, εάν έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία σε τον. «
Αλλά ποια είναι αυτή η λειτουργία που θα φέρει την ευτυχία; Για να καθορίσει αυτό, Αριστοτέλης ανέλυσε τη φύση της ψυχής. Αριστοτέλης είδε την ψυχή όπως υπάρχουσα σε τρία μέρη, κάθε ένα από τα οποία είχε μια συγκεκριμένη λειτουργία:
 • Θρεπτική ψυχή (φυτική ψυχή) - που βρίσκεται στα φυτά, τα ζώα και τα ανθρώπινα οντα αρμόδιος για την αύξηση και την αναπαραγωγή
 • Διορατική ψυχή (ευαίσθητη ψυχή) - που βρίσκεται στα ζώα και το άτομο αρμόδιος για την αντίληψη μέσω των αισθήσεων
 • Λογική ψυχή - βρήκε στους ανθρώπους μόνο αρμόδιος για τη σκέψη
Κατά συνέπεια, η λειτουργία ενός ανθρώπου είναι να κάνει τι το κάνει τον άνθρωπο, για να είναι καλή σε αυτό που το θέτει εκτός από όλα τα άλλα: η δυνατότητα στο λόγο ή Nous. Ή, όπως Αριστοτέλης ολοκληρώνει, «ο ρόλος του ατόμου είναι δραστηριότητα της ψυχής σύμφωνα με το λόγο, ή τουλάχιστον όχι χωρίς λόγο.» Προσδιορίζει δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ψυχή μπορεί να συμμετέχει: συλλογισμός (και πρακτικός και θεωρητικός) και μετά από το συλλογισμό. Ένα πρόσωπο που κάνει αυτό είναι το ευτυχέστερο επειδή εκπληρώνουν το σκοπό ή τη φύση τους όπως βρίσκεται στη λογική ψυχή.
(Το σοφό πρόσωπο) να είναι περισσότερο από ανθρώπινος. Ένα άτομο δεν θα ζήσει όπως αυτό δυνάμει του humanness του, αλλά δυνάμει κάποιου θείου πράγματος μέσα σε τον. Η δραστηριότητά του είναι τόσο ανώτερη από τη δραστηριότητα των άλλων αρετών όπως αυτό το θείο πράγμα είναι στο σύνθετο χαρακτήρα του. Τώρα εάν το μυαλό είναι θείο σε σύγκριση με το άτομο, η ζωή του μυαλού είναι θεία σε σύγκριση με τη μόνη ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις δημοφιλείς συμβουλές και, όντας ανθρώπινοι, να έχουμε μόνο τις θανάσιμες σκέψεις, αλλά πρέπει να γίνουμε αθάνατοι και να κάνουμε όλα προς καλύτερο διαβίωσης το σε μας. (ΝΕ 10.7)
Με άλλα λόγια, ο φιλόσοφος είναι όχι μόνο το «καλύτερο» πρόσωπο, αλλά είναι επίσης ο περισσότερος όπως το Θεό.

Ανάπτυξη της ηθικής

Το αντίθετο στις διδασκαλίες Πλάτωνα, ο δάσκαλός του, Αριστοτέλης σταθερά εθεώρησε ότι όλα τα ανθρώπινα οντα (έπειτα ερμήνευσε όπως ελεύθερα αρσενικά) γεννιούνται με τη δυνατότητα να γίνουν ηθικά ενάρετα και σχεδόν σοφά. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, πρέπει να περάσουν από δύο στάδια:
 1. Αναπτύξτε τις κατάλληλες συνήθειες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας.
 2. Συνδυάστε την ηθική αρετή με την πρακτική φρόνηση μόλις αναπτυχθεί πλήρως ο λόγος.

Μετριοπάθεια

Αριστοτέλης εθεώρησε ότι κάθε ηθική αρετή είναι ένας ενδιάμεσος όρος μεταξύ υπερβολή και ανεπάρκεια. Παραδείγματος χάριν, ο φόβος δεν είναι κακός και του, είναι ακριβώς κακός όταν γίνεται αισθητός στην υπερβολή ή την ανεπάρκεια. Ένα θαρραλέο πρόσωπο κρίνει ότι μερικοί κίνδυνοι αξίζουν αντιμετώπιση και άλλες όχι, το επίπεδο φόβου είναι κατάλληλο για τις περιστάσεις. Ο δειλός φεύγει σε κάθε κίνδυνο, αν και οι περιστάσεις δεν τον αξίζουν. Το ορμητικό πρόσωπο δεν λαμβάνει υπόψη όλο το φόβο και βουτά σε κάθε κίνδυνο κανένα θέμα οι συνέπειες. Αριστοτέλης προσδιορίζει την αρετή όπως όντας «σημάνετε» της κατάστασης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διαμορφωθεί ένα ακριβές σύνολο κανόνων που θα έλυνε κάθε πρακτικό πρόβλημα. «Το ενάρετο πρόσωπο βλέπει την αλήθεια σε κάθε περίπτωση, που είναι δεδομένου ότι ήταν πρότυπα και ένα μέτρο τους.»
Αυτό δεν σημαίνει ότι Αριστοτέλης πίστεψε στον ηθικό σχετικισμό, εντούτοις. Έθεσε ορισμένες συγκινήσεις (π.χ., μίσος, φθόνος, ζηλοτυπία, φθόνος, κ.λπ.) και ορισμένες ενέργειες (π.χ., μοιχεία, κλοπή, δολοφονία, κ.λπ.) ως πάντα λανθασμένος, ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τις περιστάσεις.

Τύποι ανθρώπων

Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο ένα πρόσωπο είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το του/της Nous σύμφωνα με το λόγο, μπορούν να εμπέσουν στη μια από τέσσερις κατηγορίες:
 • Ενάρετος - εκείνοι που απολαμβάνουν αληθινά αυτό που είναι σωστό και κάνουν έτσι χωρίς ηθικό δίλημμα
 • Ήπειρος - το ενάρετο πράγμα τις περισσότερες φορές, αλλά πρέπει να υπερνικήσει τη σύγκρουση
 • Ακρατής - αντιμετωπίζει την ίδια ηθική σύγκρουση, αλλά συνήθως επιλέγει το κακοήθες («σύνολο της κακίας») πράγμα
 • Κακοήθης - βλέπει λίγη αξία στην αρετή και δεν την προσπαθεί

Τρεις ηθικές πραγματείες

Τρεις πραγματείες της ηθικής Αριστοτέλη επιζούν σήμερα:
Κάθε μια θεωρείται μια συλλογή των σημειώσεων διάλεξης Αριστοτέλη (αν και συγγραφικό επάγγελμα Μεγάλο Moralia είναι συζητημένος), περιέχοντας ενδεχομένως διάφορες διαφορετικές σειρές μαθημάτων διάλεξης, οι οποίες μπορούν να είναι αραιές και δύσκολο να διαβαστούν.
Η μορφωμένη συναίνεση είναι αυτή Ηθική Eudemian αντιπροσωπεύει την πρόωρη ηθική θεωρία Αριστοτέλη, και Ηθική Nicomachean εμφανίζεται να χτίζει επάνω σε τον. Μερικοί κριτικοί θεωρούν Ηθική Eudemian για να είναι «λιγότερο ώριμος,» ενώ υποστηρίζουν άλλοι, όπως Kenny (1978), ότι Ηθική Eudemian είναι ο ωριμότερος, και επομένως αργότερα, εργασία. Βιβλία IVVI Ηθική EudemianΗθική Nicomachean. επίσης εμφανιστείτε ως βιβλία VVII
Οι μελετητές θεωρούν ότι Ηθική Nicomachean και Ηθική Eudemian είτε εκδόθηκε κοντά είτε αφιερώθηκε στο γιο Αριστοτέλη και το μαθητή Nicomachus και τον απόστολό του Eudemus, αντίστοιχα, αν και οι εργασίες οι ίδιοι δεν εξηγούν την πηγή ονομάτων τους. Αν και ο πατέρας Αριστοτέλη κλήθηκε επίσης Nicomachus, ο γιος Αριστοτέλη ήταν ο επόμενος ηγέτης του σχολείου Αριστοτέλη, Λύκειο, και οι ιστορικοί επομένως τον θεωρούν πιθανότερο να έχουν επηρεάσει τη συλλογή των σημειώσεων διάλεξης Αριστοτέλη.
Μια τέταρτη πραγματεία, Αριστοτέλη Πολιτική, θεωρείται συχνά ως συνέπεια στην ηθική Η ηθική Αριστοτέλη δηλώνει ότι το αγαθό του ατόμου είναι κατώτερο στο αγαθό της πόλης κράτους, ή polis. Αριστοτέλη Στην ψυχή μπορέστε να θεωρηθείτε prequel στην ηθική του, ειδικά στη συζήτησή του της λογικής ψυχής.

Ηθική Nicomachean

Κύριο άρθρο: Ηθική Nichomachean
Ηθική Nicomachean, Εστίαση Αριστοτέλη στη σημασία συνεχώς συμπεριφορά εναρέτως και αναπτυσσόμενος αρετή παρά δεσμεύοντας τις συγκεκριμένες καλές ενέργειες. Αυτό μπορεί να αντιταχθεί Kantian ηθική, στην οποία η αρχική εστίαση είναι στη μεμονωμένη δράση. Ηθική Nicomachean υπογραμμίζει τη σημασία του πλαισίου στην ηθική συμπεριφορά - ποια δύναμη είναι σωστή σε μια δύναμη κατάστασης κάνει λάθος σε άλλη. Αριστοτέλης εθεώρησε αυτός ευτυχία είναι το τέλος της ζωής και αυτή εφ' όσον προσπαθεί ένα πρόσωπο για καλοσύνη, οι καλές πράξεις θα προκύψουν από εκείνη την προσπάθεια, που καθιστά το πρόσωπο ενάρετο και επομένως ευτυχής.

Επιρροές των πιό πρώτος ελληνικών ηθικών συστημάτων

Η ηθική Αριστοτέλη χτίζει επάνω στην προηγούμενη ελληνική ηθική, ιδιαίτερα αυτή του δασκάλου Αριστοτέλη Πλάτωνας και ο δάσκαλός του, Socrates. Μια σημαντική διάκριση είναι ότι το Socrates δεν άφησε οποιαδήποτε γραπτή εργασία, αημένες οι Πλάτωνας εργασίες στόχευσαν περισσότερων προς τη δημοφιλή κατανάλωση, και Αριστοτέλης άφησε περισσότερες μορφωμένες εργασίες. Συχνότερα από Πλάτωνα, Αριστοτέλης σημειώνει τις εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες του και την έλλειψη ακρίβειας στην ηθική του. Οι γενικές κατευθύνσεις κάθε ένας από αυτούς τους φιλοσόφους, εντούτοις, ήταν αρκετά παρόμοιες.
Το Socrates ήταν ο πρώτος ελληνικός φιλόσοφος για να επικεντρωθεί στην ηθική. Αυτή η συγκέντρωση στην ηθική άρχισε πιθανώς ως απάντηση σόφισμα, το οποίο ήταν ένα δημοφιλές σχολείο της σκέψης που τότε υπογράμμισε ρητορική, ηθικός σχετικισμός και επιχείρημα ενάντια παραδοσιακή ελληνική θρησκεία (χρησιμοποίησαν τη ρητορική για να μιλήσουν ενάντια σε πολλές άλλες παραδόσεις επίσης). Οι σοφιστές έθιξαν πολλά ηθικά προβλήματα στη σύγχρονη κοινωνία χωρίς προσφορά των λύσεων.
Το Socrates, Πλάτωνας και Αριστοτέλης όλα δίδαξαν την χαρακτήρας-βασισμένη στην ηθική στην οποία οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν την αρετή (arete) για να επιτύχουν την ευτυχία ή την άνθηση (eudaimonia). Όλοι είδαν την ενάρετη συμπεριφορά ως κάτι που μπορεί να διδάξει και να ασκηθεί. Αυτοί όλη η σκέψη ότι η ηθική είναι βασισμένη στο λόγο, και ότι υπεάρξαν λογικοί λόγοι για εναρέτως. Αυτό αντιπαρέβαλε με τον ηθικό σχετικισμό των σοφιστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι πολλές διαφορετικές συμπεριφορές θα μπορούσαν να δουν όπως ηθικές από τις διαφορετικές κοινωνίες. Στην πραγματικότητα, τα παρόμοια επιχειρήματα εμφανίζονται ακόμα στη φιλοσοφική ηθική σήμερα.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις θεμελιώδεις ομοιότητες, οι διαφορές στην ηθική μεταξύ του Socrates, Πλάτωνα και Αριστοτέλη φαίνονται προσβολή. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι το Socrates και Πλάτωνας σκέφτηκαν ότι η γνώση της ενάρετης συμπεριφοράς ήταν αρκετή να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι το ακολούθησαν, και ότι κανένας δεν έκανε το κακό εσκεμμένα. Αριστοτέλης διαφώνησε (και οι περισσότεροι πιό πρώην φιλόσοφοι συμφωνούν με τον σχετικά με αυτό το σημείο), λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι ξέρουν τα κακά αποτελέσματα των ενεργειών τους, αλλά δίνει μέσα στις επιθυμίες τους οπωσδήποτε λόγω των αδύνατων διαθηκών. Πλάτωνας παρουσίασε μόνο τέσσερις βασικές αρετές: φρόνηση, θάρρος, μετριοπάθεια και δικαιοσύνη. Αριστοτέλης επεκτάθηκε και διαμόρφωσε σε αυτόν τον κατάλογο αρκετά εκτενώς.

Επιρροή στους πιό πρώην φιλοσόφους

Οι γραφές Αριστοτέλη δίδαξαν στην Αθήνα μέχρι την ΑΓΓΕΛΙΑ 529 όταν Βυζαντινός αυτοκράτοραςΙουστινιανός Ι κλειστός κάτω από τις μη χριστιανές σχολές της φιλοσοφίας. Οι διδασκαλίες Αριστοτέλη διέδωσαν μέσω της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου το πρόωρο Ισλάμ υποστήριξε τις λογικές φιλοσοφικές περιγραφές του φυσικού κόσμου. Avicenna και Averroes ήταν Ισλαμικοί φιλόσοφοι ποιος σχολίασε Αριστοτέλη καθώς επίσης και γράφοντας τη φιλοσοφία τους σε Αραβικά.
Στο δωδέκατο αιώνα, οι λατινικές μεταφράσεις εργασιών Αριστοτέλη βρέθηκαν, διευκόλυνση Δομινικανά ιερέας Αλβέρτος ο μεγάλος και ο μαθητής του Thomas Aquinas για να συνδυάσει τη φιλοσοφία Αριστοτέλη με τη χριστιανική θεολογία. Πιό πρόσφατη μεσαιωνική εκκλησία σχολαστικισμός επιμένοντας στις Thomist απόψεις και την κατασταλμένη μη-αριστοτελική μεταφυσική. Εργασία Aquinas Summa Theologiae περιείχε πολλούς τόμους, δεκαπέντε από τους οποίους ενδιαφέρθηκαν για την ηθική και τις τιμές. Υποστήριξε ότι ένα λογικό ίδρυμα για την ηθική ήταν συμβατό με το χριστιανισμό, που επιτρέπει σε το για να δανειστεί πολλές ιδέες από την ηθική Nicomachean. Το Eudaimonia ή η ανθρώπινη άνθηση θεωρήθηκε ένας προσωρινός στόχος για αυτήν την ζωή, αλλά η τέλεια ευτυχία ως τελευταίος στόχος θα μπορούσε μόνο να επιτευχθεί στην επόμενη ζωή από τον ενάρετο. Οι νέες θεολογικές αρετές προστέθηκαν στο σύστημα: πίστη, ελπίδα και φιλανθρωπία. Η υπερφυσική βοήθεια επιτράπηκε επίσης, βοηθώντας τους ανθρώπους για να είναι ενάρετους. Πολλά σημαντικά μέρη της ηθικής Αριστοτέλη διατηρήθηκαν εντούτοις. Θωμισμός, το όνομα που δίνεται στις πεποιθήσεις του Thomas Aquinas, είναι ιδιαίτερα επιδρόν: είναι ένα μέρος του επίσημου καθολικού δόγματος από το χρόνο Παπάς Leo ΧΙΙΙ (1878-1903).
Δέκατος έβδομος αιώνας εμπειριοκρατία προκλημένου Αριστοτέλη μεταφυσική τόσο επιτυχώς εκείνη η αμφιβολία δημιουργήθηκε στο υπόλοιπο της φιλοσοφίας του επίσης. Η ηθική Nicomachean παραμένει βιώσιμη σήμερα εντούτοις--στηρίζεται σε καμία μη υλικές οντότητες όπως ψυχές ή δικαιώματα ούτε στο α αιτιοκρατικός άποψη της αιτιολογίας.
Οι πρόσφατοι και σύγχρονοι ηθικοί φιλόσοφοι που επηρεάζονται από Αριστοτέλη περιλαμβάνουν Bernard Ουίλιαμς, Άκρη Ayn, Martha Nussbaum, John McDowell και Rosalind Hursthouse,[2] και εκείνοι που συνεχίζουν πλήρως την παράδοση Aristotelianism περιλάβετε Alasdair MacIntyre.[3]

Δείτε επίσης


Αναφορές

 1. ^ Ηθική Nicomachean, συνδιαλλαγή. T.H. Irwin, εισαγωγή. Hackett Publishing Company (Ινδιανάπολη: 1999) XV.
 2. ^ Rosalind Hursthouse, Στην ηθική αρετής, Πανεπιστημιακός Τύπος της Οξφόρδης, 1999.
 3. ^ Kelvin Knight, Αριστοτελική φιλοσοφία: Ηθική και πολιτική από Αριστοτέλη σε MacIntyre, Τύπος πολιτικών, 2007.
πηγη:laventer.blogspot.com/

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011-2012

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011-2012

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1698/2011 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων 2011-2012)


Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Α. Εισαγωγή:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
- σ. 34-39 (Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
- Κεφ. Δ3 : Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη).

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
- σ. 40-42 (κεφ. Ε1: Ο βίος του).

ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) σ. 49-52 (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα…»)
β) σ. 56-57 (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου).

IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) σ. 92-93 (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου)
β) σ. 96-102 (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) σ. 113 (Η αλληγορία του σπηλαίου).

V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) σ. 139-141 («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης-Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).
β) σ. 145-149 («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα-Το τέλος της ζωής του»).

VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153

VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, σ. 178-179

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011 (ενότητες 1 - 21).

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1698/2011 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων 2011-2012)

Από το βιβλίο “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα, σ. 42-54

ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844-1880), σ. 70-79
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909), σ. 80-88
Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922), σ. 89-98

ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, σ. 116
Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα, σ. 137
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922, σ. 138-143
Β. Μικρασιατική καταστροφή, σ. 144-152
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, σελ. 153-159
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση, σ. 160-162
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, σ. 163-169

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.
Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, σ. 206-220

V. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα, σ. 245-254.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1698/2011 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων 2011-2012)


Από το βιβλίο "Λατινικά" της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Πασχάλη- Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2011

Κείμενα - Γραμματική - Συντακτικό

Τα κείμενα των ενοτήτων 21-50, εκτός των ενοτήτων 22,26,33,35,39 και 50, από τις οποίες θα διδαχθούν μόνο τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται σ' όλες τις ενότητες (21-50) του διδακτικού εγχειριδίου της τάξης αυτής.

Επίσης, στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιέχονται και στις είκοσι ενότητες του βιβλίου "Λατινικά" της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου των Μ. Πασχάλη - Γ. Σαββαντίδη, έκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 2011.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1698/2011 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων 2011-2012)


Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)

1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»

2. Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου»

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»

4. Ποιήματα για την ποίηση
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ.»
- Μαρία Πολυδούρη, «Μόνο γιατί με αγάπησες»
- Νίκος Εγγονόπουλος, «Ποίηση 1948»
- Μανόλης Αναγνωστάκης, «Στο Νίκο Ε… 1949»
- Γιώργης Παυλόπουλος, «Τα Αντικλείδια»

5. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»
· «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
· «Στου Κεμάλ το σπίτι»

Σημείωση

Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά-πεζά) που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:
α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
β) το είδος τους, με στόχο τη διαπλοκή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.