Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ


(σελ.84 και 188 του σχολικού βιβλίου)

1.Ο επιστημονικός λόγος είναι λόγος περιγραφικός, ερμηνευτικός, αποδεικτικός. Έχει στόχο , φυσικά , να πείσει.
2.Οφείλει να είναι απρόσωπος και αντικειμενικός. Ο συγγραφέας ενός κειμένου που ανήκει στον επιστημονικό λόγο αναφέρεται στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί παραπέμποντας στις σχετικές έρευνες , αλλά κρατά κριτική στάση σε αυτές του τις αναφορές και εκφράζει τις επιφυλάξεις του, όπου κρίνει ότι το θέμα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.
3.Επικρατεί η λογική χρήση της γλώσσας (επίκληση στη λογική) και όχι η συγκινησιακή. Οι απόψεις τεκμηριώνονται προσεκτικά με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα .
4.Η σαφήνεια και η ακρίβεια στη διατύπωση είναι ζητούμενα στον επιστημονικό λόγο. Συχνά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πολύ προσεκτικά λέξεις ή εκφράσεις με τις οποίες δηλώνει με ακρίβεια τη στάση του απέναντι στο θέμα που θίγει ( π.χ. « ασφαλώς » , « να αντιμετωπιστούν περισσότερο ως διερευνητικά » κ.τ.λ. )
5.Η αυστηρή λογική οργάνωση χαρακτηρίζει γενικά ένα επιστημονικό κείμενο. Είναι ευδιάκριτα τα βασικά μέρη του κειμένου (πρόλογος, κύριο μέρος , επίλογος ). Εύκολα μπορεί κανείς στα επιστημονικά κείμενα να διακρίνει τις νοηματικές ενότητες οι οποίες συνήθως προεξαγγέλλονται στην αρχή του κειμένου.
6. Συνήθως περιλαμβάνει ειδικές λέξεις (ειδικό λεξιλόγιο ) 
πηγη: http://giouliblog.blogspot.com

1 σχόλιο: