Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΡΙΣΗ

Α. Λόγοι που οδήγησαν σε αυτή
·         αδυναμία διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας
-         απελευθέρωση αγορών
-         κατάργηση του κράτους προνοίας
-         ιδιωτικοποιήσεις
·         - ανεξέλεγκτη   οικονομική    στρατηγική    μεγάλων πολυεθνικών χρηματοπιστωτικών  οργανισμών
·         εμπλοκή οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική
·         ενεργειακή και διατροφική κρίση
·         λανθασμένες πολιτικές επιλογές των πολιτών
·         μεταναστευτική κίνηση από τον αναπτυσσόμενο προς τον αναπτυγμένο κόσμο
·         άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, «υπερθέρμανση» στην αγορά κατοικίας
·         η αναζήτηση ολοένα και περισσότερων επικίνδυνων επενδυτικών ευκαιριών αντιστράφηκε ξαφνικά σε αναζήτηση πιο ασφαλών επενδύσεων, προκαλώντας πρόβλημα στις διεθνείς χρηματαγορές και στις αναδυόμενες οικονομίες
·         λανθασμένη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης κίνδυνου και υπεραξιολόγηση όλων των προϊόντων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Β. Αποτελέσματα
 Θετικά
·         ՝εξυγίανση του οικονομικού μοντέλου το οποίο ισχύει από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα
·         ενασχόληση του πολίτη με τα κοινά, συνειδητοποίηση της αξίας των οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών κατακτήσεων του παρελθόντος
·         μακροπρόθεσμη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος
·         επαναπροσδιορισμός της σχέσης του ανθρώπου με το κέρδος και τα υλικά αγαθά
Αρνητικά
·         αισθήματα απαισιοδοξίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το μέλλον του ανθρωπογενούς πολιτισμού
·         αύξηση των ποσοστών ανεργίας ιδίως για τους νέους
·         εκδήλωση κοινωνικών αναταραχών και συγκρούσεων
·         απώλεια εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τους θεσμούς του
·         καταπάτηση δικαιωμάτων του ανθρώπου κυρίως αναφορικά με την οικονομική του ελευθερία
·         διόγκωση χάσματος πλουσίων και φτωχών, απουσία κοινωνικής δικαιοσύνης
·         στροφή του πολίτη στην αντίδραση και στην αμφισβήτηση λόγω των έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων που δημιουργεί
Γ. Προτάσεις για αντιμετώπιση της κρίσης, του αδιεξόδου
·         επανασχεδιασμός της οικονομικής δραστηριότητας από την επίσημη πολιτεία
·         παροχή κίνητρων για παραγωγικές επενδύσεις σε κρατικούς φορείς και σε νέους επιχειρηματίες, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας
·         επαναπροσδιορισμός του ρόλου του πολίτη στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη λήψη αποφάσεων
·         ορθή πληροφόρηση και ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του κράτους, παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο
·         απόκτηση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης
·         ορθές πολιτικές επιλογές με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος
·         κοινωνική και πολιτική ευαισθησία, ώστε οι πολίτες να παρακολουθούν με υπευθυνότητα τις εξελίξεις που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο
·         νομοθετική παρέμβαση της πολιτείας με την αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων διαπρεπών οικονομολόγων και κοινωνιολόγων στους οποίους θα ανατεθεί η χάραξη οικονομικής πολιτικής στην οποία θα πειθαρχήσουν οι αρμόδιοι φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου