Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:        ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕ Σ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩ Ν

Α1. Ο συγγραφέας προβάλλει την αναγκαιότητα εξοικείωσης και βίωσης του κοινού με τα μνημεία. Αρχικά, αναφέρεται στην αρχιτεκτονική τους δόμηση που υποδηλώνει τη συλλογική αντίληψη των αρχαίων για τη ζωή. Στη συνέχεια, τονίζει τη δυνατότητα αγωγής της ανθρώπινης ψυχής μέσω του λόγου και της δράσης. Η επαφή, άλλωστε, με τα μνημεία ευνοεί την επικοινωνία παρόντος- παρελθόντος. Απαιτείται, συνεπώς, η υπέρβαση των προβλημάτων που προκαλεί η φθορά του χρόνου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο παρόν. Για το σκοπό αυτό, χρειάζεται η καταγραφή τους, η συνεργασία ανθρώπων του πνεύματος και τοπικών παραγόντων, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό.


Β1.
α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ.  Λάθος ε.  Σωστό
Β2.α)
α) Αίτιο αποτέλεσμα: αίτιο: «καταγραφή των μνημείων» / αποτέλεσμα: «συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου».


β) Παραδείγματα: « με όλα τα δεδομένα τους, δηλαδή ανάδειξής τους».


γ) Διαίρεση: «Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών… μόνο από αρχαίες μαρτυρίες » ( Διαιρετέα έννοια: μνημεία / Μέλη της διαίρεσης : « - των πολύ ή λιγότερο γνωστών, … αρχαίες μαρτυρίες »)
Β2.β)


Πρώτα απ’ όλα: αρχικά
Παράλληλα: ταυτόχρονα, συγχρόνως
Εξάλλου: άλλωστε


Β3.α)


Εκτυλίσσεται: διεξάγεται, αναπτύσσεται
Κατάλοιπα: απομεινάρια
Επιδίωξη: στόχος
Προσέγγισης: προσπέλασης, επαφής
Ολοκληρωμένη: συνολική


Β3.β)


Αναπτυσσόταν: συρρικνωνόταν
Δράση: αδράνεια
Ερευνημένων: ανεξερεύνητων
Γνωρίζουμε: αγνοούμε
Ανάδειξης: υποβάθμισης, απαξίωσης


Β4.α)


Η  διπλή  παύλα  χρησιμεύει  για  να  απομονώσει  και  να  προβάλλει  μία  φράση,  που  δεν  έχει δευτερεύουσα σημασία, καθώς συμπληρώνει και διευκρινίζει τα προαναφερθέντα.


Β4.β)


Το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείμενο είναι το γ πρόσωπο. Με τη χρήση του γπροσώπου ο συγγραφέας αποστασιοποιείται ως αντικειμενικός παρατηρητής που εκφέρει απόψεις γενικώς αποδεκτές, επιτυγχάνοντας, καταυτόν τον τρόπο, να προσδώσει αντικειμενικότητα στο λόγο του.


Γ1.
Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας του Δήμου.
Γλώσσα-Ύφος: Κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας / χρήση γ΄ προσώπου, ώστε να αναδειχθεί η αντικειμενικότητα της επιχειρηματολογίας / συνδυασμός ά ενικού προσώπου, αλλά και α΄ - β΄ προσώπου για τις ανάγκες της επικοινωνιακής περίστασης στον πρόλογο και στον επίλογο / προτείνεται η επαναδιατύπωση της προσφώνησης, για τη διατήρηση του επικοινωνιακού ύφους.


Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι, / Αγαπητοί συνδημότες, 

Α΄ ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Αφορμή:  Συμμετοχή  σε  ημερίδα  του  δήμου  με  θέμα  την  προστασία  και  αξιοποίηση  της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Ιδιότητα ομιλούντος: Εκπρόσωπος μαθητικής κοινότητας.
Θέμα: Σημασίαροσφορά των μνημείων και δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση με αυτά.
Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Τα μνημεία καταδεικνύουν την πολιτιστική ιδιαιτερότητα του λαού που τα δημιούργησε.


  Κάθε λαός, είτε με τους αφανείς-λαϊκούς είτε  με τους επιφανείς καλλιτέχνες του, έχει δημιουργήσει στο πέρασμα του χρόνου μνημεία κάθε μορφής, τα οποία αποτυπώνουν την εντελώς ξεχωριστή πορεία του στο χρόνο, την ευαισθησία του και την επινοητικότητά του.
  Τα περισσότερα από αυτά ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη χώρα και τον συγκεκριμένο λαό, το περιβάλλον του, τις αξίες και τις περιπέτειές του και συνιστούν τεκμήριο ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας και μοναδικότητας.


Η παιδευτική λειτουργία των μνημείων είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας και πηγή ιστορικής γνώσης.
  Πολλά από τα μνημεία έχουν κατασκευαστεί για να τιμηθούν σημαίνουσες προσωπικότητες του παρελθόντος ή σημαντικά γεγονότα, ειρηνικά ή πολεμικά.
  Η  μελέτη  και  η  ουσιαστική  επαφή  των  σύγχρονων  ανθρώπων  με  αυτά  λειτουργεί  ως αφορμή και ως μέσο αναψηλάφησης της ιστορίας, ως αφορμή αναστοχασμού του παρελθόντος και εξαγωγής πολύτιμων διδαγμάτων για παρόν και το μέλλον.
Τα μνημεία αποτελούν πηγή έμπνευσης και πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  Ορισμένα  από  τα  μνημεία,  ιδίως  αυτά  που  σχετίζονται  με  την  αισθητική  και  την καλλιτεχνική   έκφραση,   λόγω   της   καλλιτεχνικής   τους   αρτιότητας,   λειτουργούν   ως διαχρονικά και αξεπέραστα πρότυπα ομορφιάς.
  Από αυτά, οι καλλιτέχνες του παρόντος προχωρούν στη δημιουργία νέων, πρωτότυπων έργων.  Έτσι,  συμβάλλουν  στην  ανανέωση  και  στον  εμπλουτισμό  της  υπάρχουσας παραγωγής και τροφοδοτούν με ερεθίσματα τη σύγχρονη τέχνη.


Μεταβατική παράγραφος: Για να εκτιμήσει ο σύγχρονος άνθρωπος τα μνημεία, απαιτείται πληρέστερη γνώση αυτών. Ιδιαίτερα για τους νέους, σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του σχολείου, που οφείλει να καλλιεργεί τη γόνιμη και βιωματική σχέση με τα μνημεία του πολιτισμού.


Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
  Σύνδεση των μνημείων με τα διδασκαλία μαθημάτων, όπως η ιστορία, η γεωγραφία, τα θρησκευτικά, ακόμη και τα μαθηματικά.

   Οργανωμένη  και  καλά  προετοιμασμένη  επίσκεψη  στα  μουσεία,  ώστε  οι  μαθητές  να γνωρίζουν επαρκή στοιχεία για αυτά. Η επίσκεψη και μελέτη μνημείων πρέπει να είναι συστηματική και διαρκής και να μην εξαντλείται σε μια ευκαιριακή και περιοδική περιδιάβαση.
  Προτεραιότητα σε μουσεία ή μνημεία της περιοχής που ζουν οι μαθητές, ώστε να γνωρίζουν την αξία τους και να αποκτούν ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.
  Την ευθύνη για τις επισκέψεις να αναλάβουν αρχαιολόγοι που γνωρίζουν καλά την ιστορία, τις αισθητικές και τεχνικές λεπτομέρειες των μνημείων.
  Προγράμματα ανάδειξης μνημείων από σχολεία, τα οποία είναι και άγνωστα στο ευρύ κοινό.
  Πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να αναδειχτεί η ευρωπαϊκή διάσταση των μνημείων της καθεμιάς.
  Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία για την αξιοποίηση της μορφωτικής τους λειτουργίας.

Γ ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Ανακεφαλαίωση και επισήμανση των βασικών αξόνων του θέματος.Αποφώνηση
Σας  ευχαριστώ για την προσοχή σας
http://www.poukamisas.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου