Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Κυριακή 1 Ιουλίου 2012

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2012


Τι να προσέξετε – τι να αποφύγετε
 
Μυστικά και παγίδες στο Μηχανογραφικό

  - Τα 8 βήματα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
- Τι να προσέξετε στο μηχανογραφικό

- Με ποιο τρόπο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν σωστά τις σχολές που επιθυμούν

- Οι αθέατες πλευρές του μηχανογραφικού
- Το «ιστορικό» της «διακύμανσης» των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η συμπλήρωση και κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου (από 18 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου) από τους χιλιάδες υποψηφίους όλων των κατηγοριών (τελειόφοιτους, απόφοιτους, κατηγορία 10%) είναι το καμπανάκι που χτυπά προειδοποιώντας για την «τελευταία στροφή», στο σκληρό αγώνα δρόμου «για μια θέση στον ήλιο» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το «ηλεκτρονικό χαρτόνι» του μηχανογραφικού δελτίου έχει ολισθηρά σημεία και κρύβει «παγίδες» και «ευκαιρίες».
Η ουσιαστική μελέτη του ΟΔΗΓΟΥ για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού που μοιάζει με σπαζοκεφαλιά, μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους στον τρόπο σωστής επιλογής των τμημάτων που επιθυμούν, να τους πληροφορήσει για τα τμήματα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, για τις καινοτομίες στο φετινό μηχανογραφικό και για τον τρόπο επιλογής των εισαγομένων, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν το «θολό τοπίο» των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε οι «κρίσιμες επιλογές» για τις σπουδές και κατ΄ επέκταση το επάγγελμα να είναι πιο κοντά στις προσδοκίες και τα όνειρά τους!
Μέσα από τις σελίδες του ΟΔΗΓΟΥ δίνονται οι απαντήσεις σε όλες κυριολεκτικά τις ενδεχόμενες απορίες του υποψήφιου, αντιμετωπίζονται με σαφήνεια οι προβληματισμοί που εκφράζονται συνήθως για διάφορα σημαντικά ζητήματα επιλογής των σπουδών και ξεκαθαρίζεται ποιοι συνδυασμοί Επιστημονικών Πεδίων και Κατευθύνσεων δεν οδηγούν σε απώλειες μορίων για τους υποψήφιους.  

ΤΑ 8 ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2012
 
Από 18 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου θα υποβάλλουν φέτος το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) οι χιλιάδες υποψήφιοι των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από οποιονδήποτε Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Για την εφαρμογή της διαδικασίας όλοι οι υποψήφιοι έχουν κληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτό τον κωδικό ασφάλειας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 ως και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Όσοι υποψήφιοι για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειο, τούς δίνεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για το 90% των θέσεων (με νέα εξέταση), αλλά τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κανένα μάθημα, δικαιούνται να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης. Αν αυτοί οι απόφοιτοι τελικά αποφασίσουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση (το δικαίωμα αυτό έχουν οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2010 ή 2011), θα πρέπει από τις 15-6-2012 μέχρι και τις 22-6-2012 να προσέλθουν στο Λύκειο, προκειμένου να δημιουργήσουν νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και να χαρακτηριστούν εκ νέου ως ειδική περίπτωση (αν ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση), ακόμα και αν το έχουν ήδη κάνει από 8-5-2012 ως και 18-5-2012.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η διαδικασία κατάθεσης των Μηχανογραφικών Δελτίων από πλευράς υποψηφίων, απαιτεί την χρήση μοναδικού συνδυασμού username και password. Ως username του Υποψηφίου, ορίζεται ο Κωδικός Εξετάσεων, όπως αυτός έχει αποδοθεί στο μαθητή από το σχολείο του.
Η λειτουργικότητα της οριστικοποίησης απαιτεί δύο διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Η πρώτη κατηγορία είναι η σχολική μονάδα, η οποία αποτελεί την μοναδική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της διαδικασίας δημιουργίας Κωδικών Ασφαλείας των υποψηφίων ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να υποβάλουν-οριστικοποιήσουν τα Μηχανογραφικά Δελτία τους, καθώς και για την πιστοποίηση - καταχώρηση των υποψηφίων σε Ειδική Περίπτωση.
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους, αφού έχουν πρώτα δημιουργήσει τον κωδικό ασφαλείας στη σχολική μονάδα.

ΟΚΤΩ ΒΗΜΑΤΑ
- Κάθε υποψήφιος για να μπει στο σύστημα θα χρησιμοποιεί τον Αριθμό Εξετάσεων που έχει ήδη.
- Στο σύστημα θα μπορεί να βλέπει τις σχολές και να κάνει όσους συνδυασμούς επιθυμεί.
- Μετά το τέλος της διαδικασίας, το σύστημα θα επιστρέφει στον υποψήφιο έναν Κωδικό Δελτίου για το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο που κατέθεσε. Με τη χρήση του κωδικού, ο υποψήφιος μπορεί να μπει στο σύστημα και να διορθώσει το μηχανογραφικό.
- Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης περισσότερων του ενός δελτίων, με την ίδια διαδικασία. Για κάθε δελτίο, το σύστημα θα δίνει στον υποψήφιο τον σχετικό ξεχωριστό κωδικό.
- Τελικά ο υποψήφιος θα επιλέξει ένα μηχανογραφικό δελτίο από όσα έχει συμπληρώσει και θα πάει στο σχολείο του για να υποβάλει το οριστικό μηχανογραφικό.
- Με τη χρήση του κωδικού, ο διευθυντής του σχολείου θα μπορεί να εντοπίσει το καταχωρισμένο μηχανογραφικό δελτίο και με τη συγκατάθεσή του υποψηφίου, θα προχωρεί τη διαδικασία.
- Ακόμη και σε αυτή τη φάση, ο υποψήφιος θα μπορεί να κάνει αλλαγές. Όμως, με την οριστική υποβολή, το δελτίο «κλειδώνει» και κανείς δεν μπορεί να κάνει αλλαγές.
- Το τελικό μηχανογραφικό καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην κεντρική υπηρεσία του υπ. Παιδείας. Εάν ο υποψήφιος έχει καταχωρίσει περισσότερα του ενός δελτία, μετά την οριστική υποβολή αυτά σβήνονται από την κεντρική ηλεκτρονική βάση

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Στο πλαίσιο της επιλογής τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ και συμπλήρωσης των μηχανογραφικών συνοψίζουμε επτά βασικές συμβουλές-προτροπές για τους υποψήφιους και τους γονείς τους.
1. Ανεξάρτητα από το βαθμό πρόσβασης που έχουν οι υποψήφιοι, είναι συνετό να «σταυρώσουν» όλα τα τμήματα που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία που έχουν επιλέξει.
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι αρκετοί υποψήφιοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας κακών εκτιμήσεων τόσο για τους βαθμούς πρόσβασής τους όσο και για τις βάσεις εισαγωγής των τμημάτων. Μάλιστα κάποιες φορές, με τον πληθωρισμό των αριστούχων, από τη μια η υπερεκτίμηση του βαθμού πρόσβασης και από την άλλη η υποτίμηση των βάσεων εισαγωγής των τμημάτων οδήγησε αρκετούς υποψήφιους στο να σταυρώσουν ελάχιστα τμήματα στο μηχανογραφικό τους, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την εισαγωγή τους, όταν οι βάσεις εισαγωγής, στο γιγάντωμά τους, ξεπέρασαν τα μόρια των υποψηφίων.
2. Να έχουν υπόψη τους οι υποψήφιοι ότι κανένα τμήμα δεν μπορεί να εγγυηθεί πλέον την πλήρη και άμεση απορρόφηση των πτυχιούχων του. Στους επίσημους και ανεπίσημους καταλόγους ανεργίας και ετεροαπασχόλησης συμμετέχουν με μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες στις οποίες παραπέμπουν οι σπουδές όλων των τμημάτων ΑΕΙ - ΤΕΙ.
3. Συμβουλεύουμε τους υποψήφιους να σημειώνουν πρώτα στα μηχανογραφικά τους δελτία τα τμήματα που πραγματικά προτιμούν, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής τους. Εξάλλου η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν γίνεται με κριτήριο τη βάση εισαγωγής σε κάθε σχολή, αλλά τις επιθυμίες του παιδιού.
4. Είναι καλύτερο ο υποψήφιος να σπουδάζει στο τμήμα για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι 3 στους 4 φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους δηλώνουν ότι οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά τους βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με το αντικείμενο σπουδών και τα μαθήματα των τμημάτων στα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεκάδες αριστούχοι που σπρώχτηκαν από γονείς και «κοινή γνώμη» σε τμήματα ΑΕΙ με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή τους βαθμολογία (π.χ. Ιατρική ή Η/Υ), χωρίς πραγματικά να τους ενδιαφέρει το αντικείμενο σπουδών, βρέθηκαν την επόμενη χρονιά στους καταλόγους της κατηγορίας του 10%, επιδιώκοντας εξαρχής την πρόσβασή τους σε τμήμα που πραγματικά τους ενδιαφέρει.
5. Επειδή η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον την οροφή των σπουδών, καθώς έχει ήδη δημιουργηθεί κι ένας παραπάνω όροφος μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης, ας επιλέγουν οι υποψήφιοι τμήματα με γερή και πλατιά γνωστική βάση, έτσι ώστε αργότερα με το τέλος των προπτυχιακών σπουδών τους να μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Π.χ. ένας υποψήφιος που θέλει να σπουδάσει νέες τεχνολογίες μπορεί να το πετύχει με την εισαγωγή του σε κάποιο χαμηλόβαθμο τμήμα Μαθηματικών και στη συνέχεια να προχωρήσει σε μεταπτυχιακές σπουδές Η/Υ.
6. ΑΕΙ εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας ή ΤΕΙ κοντά στην περιοχή του υποψήφιου; Να ένα δίλημμα χιλιάδων υποψηφίων, που με τα μόριά τους πετυχαίνουν π.χ. στο τμήμα Πληροφορικής Ιωαννίνων (ΑΕΙ) και στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Εδώ οι υποψήφιοι πρέπει να συνυπολογίσουν τόσο τον παράγοντα «κόστος σπουδών», καθώς η φοίτηση σε τμήμα εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας επιβαρύνει την οικογένεια του υποψηφίου συνολικά πάνω από 30.000 ευρώ (για τα 4-5 χρόνια σπουδών), καθώς και το γεγονός ότι π.χ. από το τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά όσο και από το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας οι υποψήφιοι μπορούν είτε να περάσουν με κατατακτήριες μετά το τέλος των σπουδών τους σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα (π.χ. ο πτυχιούχος του ΤΕΙ Μηχανολογίας στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ) είτε να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
7. Όπως είναι γνωστό από φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος μετεγγραφή. Έτσι οι επιλογές στο μηχανογραφικό δελτίο πρέπει να σημειωθούν με «διαφορετική λογική», από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα, σύμφωνα με την οποία μπορούσε κάποιος με λιγότερα μόρια να πετύχει τελικά την είσοδό του στο τμήμα που επιθυμούσε μέσω της μετεγγραφής. Όποιος υποψήφιος δικαιούται μετεγγραφή μπορεί να διεκδικήσει θέση και μέσω των θέσεων εισακτέων ειδικών κατηγοριών.


ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, ως εξής:

Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο και το:

2ο ή το 4ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία
5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης αν επιλέξουν ως δεύτερο επιστημονικό πεδίο το 2ο πεδίο των Θετικών Επιστημών ή το 4ο πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως και το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται μείωση.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)
20.000

Οι μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, ή το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο, ή το 3ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορούν να έχουν επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 1ο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.
Αν δηλώσουν ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 5ο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Για τους υποψήφιους της Θετικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται μόνο για το 3ο επιστημονικό πεδίο, τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3) και η Χημεία Κατεύθυνσης (0,7). Αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Μόνο η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου (γεγονός σπάνιο) μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 μόρια.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)
20.000
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος ΑΕΙ- ΤΕΙ –Στρ. και Αστ. Σχολών 2012,, Σαββάλας 2012
Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:
Το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.
Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 1ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.
Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 3ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.
 Ένα εκ των 2ου ή 4ου επιστημονικών πεδίων και το 5ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Mαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).
Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο επιστημονικό πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου ή του 3ου επιστημονικού πεδίου αλλάζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τμημάτων του 1ου επιστημονικού πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4) και στην περίπτωση επιλογής τμημάτων του 3ου επιστημονικού πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Όπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η μέγιστη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600 μόρια.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,4)
18.600
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1,3)
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (0,7)
20.000
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (1,3)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,7)
20.000
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος ΑΕΙ- ΤΕΙ –Στρ. και Αστ. Σχολών 2012, Σαββάλας 2012
  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος έχει βεβαίως τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
Με δεδομένο ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο του σχολές και τμήματα από δύο το πολύ επιστημονικά πεδία, πρέπει λογικά όχι μόνο να συνδυάσει τα πεδία με το μεγαλύτερο συνολικό άθροισμα Σχολών και Τμημάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε επιστημονικό πεδίο. Γιατί, αν χάνει μόρια, τότε του είναι πρακτικά άχρηστος ο μεγάλος αριθμός τμημάτων που μπορεί να δηλώσει. Και μόρια χάνει ο υποψήφιος όταν δηλώσει επιστημονικό πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήματος και άλλο η πράξη.
Στην πράξη δεν μετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά από συγκεκριμένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, προκειμένου να μην έχεις κόστος σε μόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.
Τις περισσότερες ευκαιρίες κίνησης στα επιστημονικά πεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και τις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδομο μάθημα (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), είναι αναγκασμένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια μορίων μόνο στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου μαθήματος (Μαθηματικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, και το κυριότερο χάνουν μόρια (1.400 στα 20.000).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
1ο επιστημονικό πεδίο
5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2ο επιστημονικό πεδίο
3ο επιστημονικό πεδίο
4ο επιστημονικό πεδίο
5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
2ο επιστημονικό πεδίο
4ο επιστημονικό πεδίο
5ο επιστημονικό πεδίο (με επιλογή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος ΑΕΙ- ΤΕΙ –Στρ. και Αστ. Σχολών 2012, Σαββάλας 2012


ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο των σχολών και των τμημάτων για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.
Ειδικότερα κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων, με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Για τις σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.
            Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε σχολή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο γενικό βαθμό πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες.
Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

            Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σ’ αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψήφιου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, σημειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση, το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου επιστημονικού πεδίου, ως δεύτερη προτίμηση, με την ένδειξη 2, το τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του 2ου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση, με την ένδειξη 3, το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του 4ου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.
Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε τη δηλώνει ΜΟΝΟ μία φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Πόσα επιστημονικά πεδία μπορώ να επιλέξω;
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία. Αν θέλει πάντως, ασφαλώς και έχει το δικαίωμα να δηλώσει μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. H πείρα ωστόσο λέει ότι καλύτερα είναι για τον καθένα να εξαντλεί το δικαίωμα που του δίνεται και άρα να δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία.
Για πόσα τμήματα μπορώ να δηλώσω προτίμηση;
Μπορείς να δηλώσεις προτίμηση για όλα τα τμήματα των δύο επιστημονικών πεδίων που θα επιλέξεις. Κίνηση η οποία σε συμφέρει, γιατί αυξάνεις τις πιθανότητες επιτυχίας σου σε κάποιο από τα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Με ποια σειρά με συμφέρει να δηλώσω τις προτιμήσεις μου;
Συμφέρον σου είναι να δηλώσεις τις προτιμήσεις σου με βάση τις πραγματικές σου επιθυμίες, ανεξάρτητα από το πού πιθανολογείς ότι θα κυμανθούν οι βάσεις.
Αν έχω εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, ο βαθμός ποιας γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σε τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες;
Λαμβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στην οποία πήρες το μεγαλύτερο βαθμό. Αν ένας υποψήφιος για παράδειγμα έχει διαγωνιστεί σε τρεις ξένες γλώσσες και έχει βαθμολογηθεί με 15/20 στα Αγγλικά, με 17/20 στα Γαλλικά και με 9/20 στα Γερμανικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τα τμήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (MME), τότε για την εισαγωγή του σ' αυτά τα τμήματα θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των μορίων του ο βαθμός των Γαλλικών, που είναι ο υψηλότερος.
Εάν δηλώσω τμήματα που περιλαμβάνονται και στα δύο επιστημονικά πεδία που έχω επιλέξει ‑τα λεγόμενα κοινά τμήματα‑, σε ποιο από αυτά θα πρέπει να σημειώσω την προτίμηση μου;
Μπορείς να σημειώσεις την προτίμησή σου για τα λεγόμενα κοινά τμήματα σε όποιο από τα δύο επιστημονικά πεδία επιθυμείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Αν για παράδειγμα έχεις επιλέξει το 1ο πεδίο των Νομικών κτλ. Επιστημών και το 2ο πεδίο των Θετικών Επιστημών και επιθυμείς να δηλώσεις τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που περιλαμβάνονται και στα δύο πεδία, μπορείς να σημειώσεις τις προτιμήσεις σου γι’ αυτά σε όποιο από τα δύο πεδία επιθυμείς. Πρόσεξε όμως, πρέπει να τα δηλώσεις μία φορά και μόνο.
Εάν βγάζω διαφορετικό σύνολο μορίων στα δύο επιστημονικά πεδία που έχω επιλέξει, ποιο σύνολο μορίων θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή για να εισαχθώ σε τμήματα που περιλαμβάνονται και στα δύο πεδία που έχω δηλώσει;
Θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο σύνολο μορίων. Συνεχίζοντας στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο υποψήφιος που έχει δηλώσει το Παιδαγωγικό Αθήνας βγάζει μεγαλύτερο σύνολο μορίων στο 1ο πεδίο, είναι αυτό ακριβώς το σύνολο μορίων που θα ληφθεί υπόψη για την εισαγωγή του στο Παιδαγωγικό της Αθήνας, ανεξάρτητα από το αν έχει σημειώσει την προτίμησή του για το συγκεκριμένο τμήμα στα κουτάκια του 2ου πεδίου.
Προσοχή όμως, αν για παράδειγμα ένας υποψήφιος δηλώσει το 1ο και το 3ο πεδίο και σημειώσει προτίμηση στο 1ο πεδίο για τα Παιδαγωγικά Τμήματα, που είναι κοινά με το 2ο πεδίο, για την επιλογή του σ’ αυτά θα ληφθεί υπόψη το σύνολο μορίων που συγκέντρωσε στο 1ο πεδίο, ακόμα κι αν στο 3ο συγκεντρώνει μεγαλύτερο σύνολο μορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δεν περιλαμβάνονται στο 3ο πεδίο.
Είμαι περυσινός απόφοιτος, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις πέρυσι, έδωσα και φέτος, μπορώ να καταθέσω μηχανογραφικό δελτίο και για το 90% των θέσεων μέσω των πανελληνίων και για το 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις;
Κατηγορηματικά όχι. Κι αν το επιχειρήσεις, θα σε «συλλάβει» ο υπολογιστής. Γιατί, εφόσον έδωσες φέτος εξετάσεις, όλα τα περυσινά σου δεδομένα έχουν ακυρωθεί, κατά συνέπεια δεν υπάρχει σύνολο μορίων προηγούμενης χρονιάς με το οποίο να μπορέσεις να διεκδικήσεις το 10% των θέσεων.
Ποιο είναι το πρώτο κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων; Ο βαθμός ή η προτίμηση;

Ο βαθμός, δηλαδή το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσες, είναι αυτό που παίζει τον πρώτο ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων.
Παράδειγμα: Αν ο A υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 18.500 μόρια και έχει δηλώσει τη Νομική Αθήνας ως 3η προτίμησή του και ο B υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 14.000 μόρια και έχει δηλώσει τη Νομική Αθήνας ως 1η προτίμησή του, αυτός που θα μπει είναι ο A υποψήφιος, γιατί αυτός έχει τα περισσότερα μόρια.
Αν έχω 12 και δηλώσω 1η προτίμηση τη Νομική και ένας άλλος έχει 15 αλλά τη δηλώσει 2η προτίμηση, έχω πιθανότητες να μπω εγώ ή εκείνος;
Εκείνος θα μπει και όχι εσύ. Επειδή όμως αυτό το ερώτημα έρχεται και συνεχώς επανέρχεται, θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο κατανοητό με παράδειγμα: Ο A υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.600 μόρια και έχει δηλώσει 1η προτίμηση το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 2η το αντίστοιχο τμήμα της Αθήνας, ενώ ο B υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.580 μόρια και έχει δηλώσει ως 1η προτίμηση το τμήμα Μαθηματικών της Αθήνας και ως 2η προτίμηση το αντίστοιχο τμήμα του Αιγαίου.
Εκδίδονται τα αποτελέσματα και η βάση εισαγωγής είναι 15.570 για το Μαθηματικό της Αθήνας και 14.010 για το Μαθηματικό του Αιγαίου.
Ο A υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι με τα 15.600 μόρια που είχε συγκεντρώσει έμπαινε στο Μαθηματικό της Αθήνας, θα μπει τώρα στο Μαθηματικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δηλώσει ως πρώτη προτίμηση. Ο B υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει 15.580 μόρια ‑λιγότερα δηλαδή από τον A υποψήφιο‑, θα εισαχθεί στο τμήμα της Αθήνας, γιατί το είχε δηλώσει ως 1η προτίμηση.
Με άλλα λόγια, αν παρομοιάσουμε τον κάθε υποψήφιο με ένα όχημα, το σύνολο μορίων είναι η ποσότητα βενζίνης που κουβαλάει στο ντεπόζιτό του και η προτίμηση που θα δηλώσει είναι ο προορισμός στον οποίο επιθυμεί να σταματήσει. Μπορεί να ξεκινήσεις από την Αθήνα και να θέλεις να πας Θεσσαλονίκη. Αν όμως η βενζίνη που έχεις στο ρεζερβουάρ φτάνει μόνο για τη διαδρομή ως τη Λαμία, θα σταματήσεις στη Λαμία κι ας χτυπιέσαι εσύ ότι θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη. Αν πάλι η βενζίνη που έχεις σου φτάνει ως τη Θεσσαλονίκη αλλά, επειδή εσύ φοβάσαι ότι μπορεί και να μη φτάσει, ενώ θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, δηλώνεις ότι θέλεις να σταματήσεις στον Βόλο, θα σταματήσεις όντως στον Βόλο και θα σου περισσέψει βενζίνη. Αν όμως παραμέριζες το φόβο σου κι έλεγες βάζω πλώρη για Θεσσαλονίκη ακόμα κι αν η βενζίνη έφτανε μόνο για να πας στον Βόλο, τον Βόλο δεν τον έχανες με τίποτα, αντιθέτως τώρα έχασες τη Θεσσαλονίκη.
Με άλλα λόγια, με τη δήλωση προτίμησης καθορίζεις πού θέλεις να σε πάνε τα μόρια που συγκέντρωσες. Αν δεν έχεις όμως συγκεντρώσει ικανή ποσότητα μορίων, όσο και να «μαγειρέψεις» την προτίμηση, δεν πρόκειται να σε «πάει» μακρύτερα από τον προορισμό για τον οποίο φτάνει η... βενζίνη.
Αν συμπληρώσω μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων, επιτύχω σε μια σχολή, αλλά τελικά αποφασίσω ότι δεν επιθυμώ να εγγραφώ και θέλω να παραμείνω στην άλλη σχολή, όπου ήδη έχω μπει, έχω αυτή τη δυνατότητα;
Ασφαλώς και έχεις αυτή τη δυνατότητα. Το γεγονός ότι καταθέτεις μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων δεν ακυρώνει την εγγραφή που έχεις κάνει στο τμήμα όπου έχεις ήδη επιτύχει. Συνεχίζεις δηλαδή να είσαι κανονικά φοιτητής ή σπουδαστής. Αλλά και όταν με το καλό βγουν τα αποτελέσματα, αν αποφασίσεις ότι δεν θα εγγραφείς στη νέα σχολή όπου πέτυχες, συνεχίζεις κανονικά τη φοίτησή σου στην παλαιά σχολή.

ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1. Οι απόφοιτοι του τμήματος Φιλοσοφίας Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, όπως και του Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
2. Οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (κοινό τμήμα του 1ου και 2ου Πεδίου), κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, εντάσσονται στο Π.Ε. 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ενώ, της Συνεχούς Εκπαίδευσης στο Π.Ε. 72 Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Επίσης πρόσφατα εντάχθηκαν και στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων.
3. Οι απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου (κοινό τμήμα του 1ου και 5ου Πεδίου), εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο (χωρίς να εξεταστούν στο Α.Ο.Θ)
Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:
5. Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών (κοινό τμήμα του 2ου και 4ου Πεδίου) και εκείνοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης εντάσσονται στο ΠΕ03 Μαθηματικών
6. Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του ΕΜΠ της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κοινό τμήμα του 2ου και 4ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Φυσικών
7. Γεωγραφίας εντάσσονται στο ΠΕ04 Γεωλόγων για την εκπαίδευση, καθώς και στο ΠΕ Περιβάλλοντος, για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου.
8. Οι απόφοιτοι του Tμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) μπαίνουν στον κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων και εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:
9. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κοινό τμήμα του 3ου και 4ου Πεδίου) εντάσσονται στο ΠΕ04 Χημικών
10. Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό τμήμα του 3ου και 4ου Πεδίου) & Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εντάσσονται στο ΠΕ4 Βιολόγων.
Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι πτυχιούχοι της Σχολής:
11. Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας καθώς και Βιοµηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (κοινά τμήματα του 4ου και 5ου Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ09 Οικονομολόγων και εγγράφονται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
12. Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (κοινά τμήματα του 2ου και 4ου Πεδίου), εντάσσονται στο ΠΕ19 Πληροφορικής
13. Οι απόφοιτοι του Tμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου, εφ’ όσον επιλέξουν την κατεύθυνση χρηματοοικονομική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ακόμη τα τμήματα:
- Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (με έδρα στη Σάμο), Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά, Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας. Οι απόφοιτοί τους δεν είναι μαθηματικοί, όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος τους, αλλά οικονομολόγοι, που εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
- Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας. Το πτυχίο του τμήματος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού, αλλά βρεφονηπιοκόμου. Πτυχίο νηπιαγωγού δίνουν μόνο τα ΑΕΙ.
alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου