Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ :ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

• Επίκληση στη λογική
• Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη
• Επίκληση στην αυθεντία
• Επίκληση στο ήθος του πομπού
• Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ

Επίκληση στη λογική
• μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια)
• είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική-αναλογική) που ακολουθείται σε ένα κείμενο

Αξιολόγηση Μέσων Πειθούς
• έλεγχος αλήθειας, εγκυρότητας και ορθότητας ενός επιχειρήματος,
• αξιολόγηση επαγωγικών συλλογισμών
• έλεγχος αξιοπιστίας των τεκμηρίων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

Διάκριση των τρόπων και των μέσων πειθούς
• στη διαφήμιση
• στον πολιτικό λόγο
• στον επιστημονικό λόγο

Διάκριση της πειθούς από την προπαγάνδα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΔΟΚΙΜΙΟ

• Ορισμός Δοκιμίου
• Γλώσσα Δοκιμίου
• Οργάνωση Δοκιμίου
• Διάκριση των ειδών του δοκιμίου, προσέχοντας την οργάνωση/ δομή (συνειρμική-λογική), το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης-ελεύθερος στοχασμός), τη σκοπιά (υποκειμενική-αντικειμενική), τη γλώσσα (ποιητική-αναφορική λειτουργία) κτλ.
• Διάκριση ορισμένων χαρακτηριστικών του δοκιμίου, όπως ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κτλ.
• Εντοπισμός σε ένα δοκίμιο/ άρθρο του θέματος, της άποψης του συγγραφέα, των μέσων πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του, των προτάσεών του για την αντιμετώπιση του προβλήματος κτλ.
• Διάκριση του δοκιμίου από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο, η επιφυλλίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΑΡΘΡΟ- ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

• Χαρακτηριστικά Άρθρου
• Διαφορές Άρθρου-Δοκιμίου
• Χαρακτηριστικά Επιφυλλίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

• Εντοπισμός των βασικών μερών (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των νοηματικών ενότητες του κειμένου.

Τρόποι και μέθοδοι ανάπτυξης Παραγράφου
• με αιτιολόγηση,
• με αίτιο- αποτέλεσμα
• με σύγκριση και αντίθεση,
• με ορισμό,
• με διαίρεση,
• με παράδειγμα,
• με αναλογία,
• με συνδυασμό μεθόδων

Σχολιασμός της συνοχής του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)
• Χωρισμός παραγράφων / νοηματικών ενοτήτων
• Πλαγιότιτλοι παραγράφων /νοηματικών ενοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

• Λεξιλόγιο
• στίξη
• μορφοσυντακτικά φαινόμενα
• γλωσσικές ποικιλίες
• λειτουργίες της γλώσσας
• ύφος

Εντοπισμός και αιτιολόγηση της επιλογής του πομπού
• ενεργητική ή παθητική φωνή
• ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση
• μακροπερίοδο ή όχι λόγο
• παράταξη / υπόταξη
• ρηματικά ή ονοματικά σύνολα
• αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας
• σημεία της στίξης
• λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.

• Αντικατάσταση λέξεων του κειμένου με συνώνυμα
• Εύρεση αντωνύμων
• Σχηματισμός φράσεων με ορισμένες λέξεις του κειμένου
• Χαρακτηρισμός το ύφους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ


1. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

4. ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ

5. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

7. ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ (ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΟΣ)

8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

10. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

11. ΛΑΪΚΟΤΗΤΑ- ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

13. ΕΘΝΙΣΜΟΣ- ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ- ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

14. ΓΥΝΑΙΚΑ- ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φυσικό- Κοινωνικό)

16. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

18. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου