Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ κύκλοι για το γενικό ΛΥΚΕΙΟ

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες διδάσκονται κατά κάποιον τρόπο στο Λύκειο. Πιο συγκεκριμένα για κάθε θέμα υπάρχει αποσπασματικό πληροφοριακό υλικό στα αντίστοιχα βιβλία ΕΚΦΡΑΣΗΣ/ έκθεσης των τριών τάξεων του Λυκείου. Το υλικό αυτό προσφέρεται για συζήτηση και προετοιμασία συγγραφής κειμένου από τους μαθητές. Επίσης για τις ίδιες θεματικές ενότητες, που παρουσιάζονται εδώ με αλφαβητική σειρά, υπάρχει ποικιλία κειμένων (άρθρα, επιφυλλίδες, δοκίμια) στο σχολικό βιβλίο των ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ.
1. Αθλητισμός (Α και Β΄ τάξη Λυκείου)
2. Γλώσσα – Λόγος – Διάλογος (Α΄ Λυκείου)
3. Διάλογος δυο γενεών – Χάσμα γενεών (Α΄ Λυκείου)
4. Ελεύθερος χρόνος – Ψυχαγωγία (Α΄ Λυκείου)
5. Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσμος – Παγκοσμιοποίηση (Γ΄ Λυκείου)
6. Επιστήμη – Τεχνολογία (Γ΄ Λυκείου)
7. Εργασία – Επάγγελμα (Β΄ Λυκείου)
8. Η έλλειψη ανεκτικότητας και ο κοινωνικός αποκλεισμός (στερεότυπα, προκαταλήψεις, μορφές ρατσισμού – και στιες τρεις τάξεις του Λυκείου)
9. Καταναλωτισμός – Διαφήμιση (Β και Γ΄ Λυκείου)
10. Μέσα Μαζικης Επικοινωνίας (και στις τρεις τάξεις του Λυκείου)
11. Ο πόθος της ελευθερίας και η δύναμη της εξουσίας ή πόθος της εξουσίας και η δύναμη της ελευθερίας – Δίκαιος και άδικος λόγος (Γ΄ Λυκείου)
12. Οι ελληνικοί τόποι και τα μνημεία τους (Γ΄ Λυκείου)
13. Οικολογία – Περιβάλλον (Γ΄ Λυκείου)
14. Παιδεία – Εκπαίδευση (και στις τρεις τάξεις του Λυκείου)
15. Παράδοση (Γ΄ Λυκείου)
16. Πρόσωπο και προσωπείο
17. Τέχνη και κριτική (Β΄ Λυκείου)
18. Το γέλιο (Α΄ Λυκείου)
19. Τουρισμός (Γ΄ Λυκείου)
20. Υγεία – Διατροφή – Ενδυμασία (Α΄ Λυκείου)

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ συγΓΡΑΦΗΣ κειμένου (πανελλαδικών)

1. Πρόλογος και επίλογος δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε έκταση τη μία παράγραφο (8 έως 15 γραμμές)
2. Κάθε παράγραφος συνιστά μια μικρή έκθεση: ξεκινά με τη θεματική περίοδο, συνεχίζει με την ανάλυσή της και ολοκληρώνεται με την κατακλείδα (ή τουλάχιστον με κάποια μεταβατική φράση, που θα συνδέει τα προηγούμενα με τα επόμενα)
3. Θεματική περίοδος και λεπτομέρειες ανάπτυξης κάθε παραγράφου συσχετίζονται άμεσα με τα ζητούμενα του θέματος, και μεταξύ τους όλες οι επιμέρους σκέψεις συνδέονται με τις κατάλληλες μεταβατικές φράσεις ώστε, όλα μαζί, ως ενιαίο σύνολο, να παρουσιάζουν περιεκτικά αλλά ολοκληρωμένα (σε 400-500 λέξεις) τις απόψεις μας για ένα θέμα.
4. Ιδιαίτερη χρήσιμη αποδεικνύεται για την επιχειρηματολογία η διάκριση του ατόμου (σώμα, ψυχή, πνεύμα, ήθος) και της κοινωνίας (οικονομία, πολιτισμός, πολιτική, ηθική).
5. Οι παρατηρήσεις επιβάλλεται να ακολουθούν το μέτρο: καλό είναι να αποφεύγονται οι ακραίες τοποθετήσεις ή οι άμεσες διαφωνίες με το θέμα.
6. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ομαλότητα και την πρωτοτυπία των μεταβάσεων από έννοια σε έννοια ή από παράγραφο σε παράγραφο, ώστε να αποφευχθούν τα νοηματικά χάσματα και η κοινοτυπία και να επιτευχθεί η συνοχή της έκθεσης.
7. Ο μακροπερίοδος λόγος (προτάσεις πάνω από 3-4 σειρές) είναι συχνά υπεύθυνος για σφάλματα ασάφειας και ασυνταξίες, αλλά η καλή χρήση του προσδίδει επισημότητα και κύρος στο κείμενο.
8. Ο λόγος οφείλει να ισορροπεί
ανάμεσα στην επιστημονική ξηρότητα και τη λογοτεχνική γλυκύτητα, να είναι δηλαδή κατά το δυνατόν δοκιμιακός (ακριβής, απλός, ομοιογενής).
9. Καλό είναι να αποφεύγονται παρενθέσεις, συντομογραφίες, α΄ και β΄ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο, λαϊκές ή ξενικές λέξεις.
10. Προσοχή στον ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, την ορθογραφία, τη στίξη, τις μουντζούρες, τη γενικότερη εμφάνιση του γραπτού.

Πηγη: ta4mx.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου